Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Чуга дош» профилактика акциязын чарлаан

Тывада  «Чуга дош» профилактика акциязын чарлаан 15.11.2023

Чаңчыл болу берген «Чуга дош» профилактика акциязы Тывага ноябрьның 20-де эгелээр. Республиканың Чазаа ону бадылаан айтыышкынны үндүрген. Быжыкпаан дошка кижилерниң болгаш транспорттуң чоруурун болдурбазы – акцияның сорулгазы.

Акция дөрт ай иштинде үргүлчүлеп, апрельдиң 1-де доостур. Кышкы үеде доштуг черлерге чоруурунуң айыыл чок чорук дүрүмнерин тайылбырлаан агитас-профилактиктиг хемчеглерни эрттирери, МИЧ-терге материалдарын үндүрери акция үезинде планнаттынган.

Ол ышкаш дош кежиглерге база хөй кижилер чыглыр доштуг черлерге ОШАЧКИ нарядының дежурныйлаашкынын организастаар. Каа-Хем база Улуг-Хем кожуун чагыргалары орук албаннары-биле кады, дош кежиглер албан езузу-биле ажыттынмаан шаанда, чадаг кижилерниң хем кежерин хоруур. Республиканың хемнер, сугларында онза байдалдар болгаш болуушкуннарже тускай албаннарның дүрген хөделирин эрге-чагырга органнары хандырар ужурлуг.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг уруглар кол айыылдыг бөлүкте болганда, олар-биле ажылче онза кичээнгейни углаарын кыйгырган. 2022 чылда улуг кижилерниң хайгааралы чок арткан беш биле алды харлыг ийи уруг дош адаанче ойлуп кирген. Улуг чүък машиналарының чолаачылары база кышкы балыктаашкынга ынактар айыылды тургузуп болур болганда, олар-биле аңгы ажылдаар.

Тывада шапкын агымныг хемнерде чугажок доштуг черлер бо-ла артып каарындан айыылды тургузуп болурун специалистер сагындырган.


Возврат к списку