Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өскээр көжүрер программа-биле туттунуп турар бажыңнарны хынаан

Тываның Баштыңы Хову-Аксы суурда өскээр көжүрер программа-биле туттунуп турар бажыңнарны хынаан 11.01.2023

Дүүн, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ажыл-агый аайы-биле Чеди-Хөл кожуунга чораан. Губернатор сургакчылаашкын үезинде, элээн каш инфраструктура объектилерин, ооң иштинде аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле тудуп турар хөй аалдыг бажыңнарны хынап көрген. Эрткен чылын муниципалитет сес бажыңны тудуп, адрестиг программа күүселдезиниң бирги чадазын дооскан. Бо тудуп турары дөрт хөй каът бажыңнарны ажыглалче дужаапкаш, муниципалитет октябрьда ийиги чадазынче кирер.
Владислав Ховалыг дужаар хуусаазы чоокшулаан, туттунуп турар бажыңнарны хынаан. «Сылдыс» КХН, «ДРСУ 17» КХН база «Угулза КХН» тудуг организацияларының төлээлери объектилерни инженер четкилеринде кошкан болгаш, ам иштики ажылдарны кылып болур апарганын илеткээн. Хову-Аксы суурнуң чаа кварталында Юбилейная кудумчузунда бажыңнар тудуу чоруп турар.
Эрткен чылын хөй аалдыг сес бажыңны ажыглалче дужааган. Гагарин 1а, Мир 14, 14/1, 32/1, Юбилейная, 3,9,13, Интернациональная 1а адрестиг бажыңнарже аварийлиг бажыңнарның чурттакчыларын көжүрген. Эргижирээн оран-савага чурттап турган 688 кижи 211 чаа квартираны алган.
Чаа квартираларның ээлери Владислав Ховалыгга боттары-ла чедип келгеш, ужуражып, чугаалашкан. Чаа оран-савазында көжүп келгеш чартык чыл чеде берген чурттакчылар, бажыңнары дыка чылыг, шеверлеп кылып кааны эки деп, өөрүшкүзүн дамчыткан. Хову-аксыжылар тудугжуларга шынарлыг ажылы дээш, республиканың чазаанга амыдырал байдалын экижидип, чаа бажыңнарны бергени дээш, четтиргенин илереткеннер.
Владислав Ховалыг тудугжуларның ажылын бедии-биле үнелээни дээш сеткили ханып, чурттаар байдалын экижидип алган чаңгыс чер-чурттугларының өөрүшкүзүн үлешкен.
Иштики ажылдары хайныгып турар тудугларны кезип тура, республика баштыңы тудугну февральда доозар сорулганы тудугжуларга берген. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа киржикчилери чаа тудугларда 72 квартираны манап турар.


Возврат к списку