Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

S7 Airlines Кызыл биле Иркутск аразында доктаамал рейсти ажыткан

S7 Airlines Кызыл биле Иркутск аразында доктаамал рейсти ажыткан 21.06.2024

Бөгүн, июль 21-де, S7 Airlines Кызыл биле Иркутск хоорайларның аразында доктаамал рейстиң бирги ужудуушкунун ажыткан. Улуг, таарымчалыг Embraer-170 самолет-биле бирги 78 пассажир Кызылга ужуп чедип келген.

Неделяның понедельник биле пятницада ол маршрут дорт рейске ужар. Орукка 1 шак 40 минута үнер.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылдан немелде ужудуушкуннарны ажыдар айтырыгны көөрүн Орук-транспорт комплекизиниң яамызынга дааскан турганын сагындыраал.

“S7 компания апрельден бээр Новосибирск хоорайже неделяда алды катап ужуп турар апарган. А июнь 2-ден улуг-хүннерде база ужуп эгелээн. Ам июньнуң ийиги чартыындан четвергтерде ужар рейстер саны ийи катап көвүдээр. Ол ышкаш июньнуң 21-ден, неделяда ийи катап Иркутск-биле дорт авиааргыжылга катап эгелээр. Бо чылдың эгезинде Улан-Удэже авиаарыгжылга база-ла ындыг чурум-биле доктаамал ужудар” – деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда демдеглээн.

S7 Airlines Россия иштинде авиа аргыжылганы хөгжүдүп, Уралдан бээр маршруттар четкизин калбартып, Сибирь регионнарын хаара туткан. Ол угланыышкын регионнар аразының экономиктиг сайзыралын база иштики туризмни хөгжүдеринге идигни берип, чаа аргаларны ажыткан. Иркутск чурттакчылары Кызылдың культурлуг амыдыралы-биле таныжар, а Кызылдың чурттакчылары Иркутск хоорайның тураскаалдыг черлерин көрүп, Байкал хөлге дыштаныр аргалыг апарган. S7 Airlines Иркутскдан Владивостокче, Петропавловск-Камчатскийже, Пекинче, Бангкокче болгаш өске-даа хоорайларже ужар рейстеринге катчы бээри, пассажирлерге эптиг.

S7 Airlines ужудуушкуннарның айыыл чок чоруун хандырар сорулга-биле, агаар суднозунуң техниктиг хандырылгазының бүгү-ле негелделерин болгаш чурумнарын шыңгыы сагыыр. Компания агаар флодунуң бедик деңнелге ажылдаарын магадылап турар.


Возврат к списку