Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Улустуң артизи Дыртык Монгуш 80 харлаан

Тываның Улустуң артизи Дыртык Монгуш 80 харлаан 22.11.2022

Ноябрь 19-та В.Көк-оол аттыг Национал театрның эртинези деп санадыр хоочун артист Дыртык Монгуш 80 харлаанынга тураскааткан ыры-хөгжүмнүг, байырлыг оюн-көргүзүүнче чонун чалап, ынак көрүкчүлеринге бараан болган.
Аңаа ТР-ның Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикова Тыва Республиканың культуразынга болгаш театр уран чүүлүнге киирген улуг үлүг-хуузу дээш база 80 харлаан ою таварыштыр Тываның Улустуң артизи Дыртык Бак-Кысович Монгушка III-кү чаданың «Буян-Бадыргы» орденин тывыскан.
Елена Владимировна Дыртык Монгуштуң күш-ажыл дептеринде кара чаңгыс бижик -Тываның В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынче ажылдап киргениниң дугайында бижик барын онзагайлап демдеглээш, бүгү назынында ынак театрынга ак сеткилдиг, шынчы бердинип ажылдап чоруур хоочун бедик шаңналга езулуг төлептиг дээрзин айыткан.
Театрның улуг коллективиниң мурнундан директору Тываның Улустуң чурукчузу Начын Шалык, Тываның Театр ажылдакчыларының эвилелиниң мурнундан Олимпиада Чавырал улуг өгбе артистке эки күзээшкиннерни кылгаш, байыр чедиргеннер. Чоннуң ынак артизинге өске-даа байыр чедириишкиннери хөй болган: Сүт-Хөл кожуун чагыргазының мурнундан, Республиканың культура ажылдакчыларының, Кызыл хоорайның хоочуннар чөвүлелдериниң даргалары болгаш өскелер-даа сценаже үнүп, белек-селээн сунуп, хөрек демдектерин кадап, эки күзээшкиннерни кылган.
Дыртык Бак-Кысович Монгуш – Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөр-Тайга суурунга 1942 чылдың ноябрь 18-тиң хүнүнде бөдүүн, ажыл-ишчи арат өг-бүлеге төрүттүнген. 11 харлыында Чадаана хоорайның ортумак школазынче өөренип киргеш, 1963 чылда чедиишкинниг дооскан. Ол-ла чылын Ленинградтың Күрүне театр институдунуң ыры болгаш кино салбырынче өөренип киргеш, “кино болгаш театр артизи” деп мергежилдиң шынзылгазын холунга алган. Театр институдун дооскаш-ла, Тыва Национал театрның тыва труппазының артизи болуп ажылдап кирген. Оон бээр театрның бады-шынчы өңнүү болуп “Хайыраан ботта” Хам-оол база Балданның овурун, “Дойлаашкын” деп шииде Базырның овурун, “Душтук болгаш дулгуяктар” деп шииде Абдулланың, “Кайда сен, ачай?” деп шииде ачазының, “Үш ок” деп шииде аңчының, “Лир Хаан” деп шииде Глостерниң, “Орулгалыг дужаал” деп шииде Юсовтуң, “Кым сен, Сүбедей?” деп шииде Билди-Хамның, “Тос чадырдан үнгеш” деп шииде Кайгал-Тараачының овурун дээш оон-даа хөй шиилерниң маадырларын ойнаан. Ылаңгыя “Кым сен, Сүбедей?” биле “Лир Хаан” деп шиилерде Билди-Хамның болгаш Глостерниң овурун тускай кылдыр болгаш ханы кирип ойнааны дээш Россия чергелиг критиктерниң макталын алган. Шиилерде маадырлардан өске, киноларга база тырттырып ойнаан. Дыртык Бак-Кысовичиниң тыва театр уран чүүлүнге киирген үлүг-хуузу элбек.


Возврат к списку