Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың автооруктарында байдал

Тыва Республиканың автооруктарында байдал 29.01.2020
Оруктар – амыдыралдың судалы дээр. Бир эвес оруктарда байдал чогумчалыг болза, пассажирлер болгаш чүък сөөртүлгезинге айыыл чок чорук магадылаттынар. 
“Тываның автооруктары” күрүнениң казна албан чериниң хандырылгазында ниитизи-биле 3324,694 км-де шөйлү берген регион болгаш кожууннар аразында ажыглалдыг оруктар хамааржыр. Оларның 2791,556 км-и чазаглыг автомобиль оруктары. Регион деңнелдиг 679,597 км оруктар бар болза, 2111,959 км-и – кожууннарныы. 
2020 чылдың январь 28-тиң медээзи-биле алырга, Тыва Республиканың регион болгаш муниципалдыг аргыжылга оруктарының байдалы чогумчалыг. Автооруктарны ажаап-карактаар 15 организацияның 11-и ажылда хаара туттунган. Ында 68 орук ажылчыннары база 32 санныг техника аймаа: 4 КДМ; 5 МТЗ; 3 чүдүрүкчү; 7 автогрейдер; 1 КАМАЗ; 2 УРАЛ; 4 УАЗ; 2 Газель; 1 автобудка; 1 бульдозер, 2 ЗИЛ ажылдап турар. 
 Республиканың ыраккы кожууннары Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Тожуже авторуктарның байдалы ажырбас. 
“Ак-Довурактың ОТСУ” КХН-ниң хандырып турары Кызыл-Мажалык – Аянгаты (км 0+000 - км 28+900) оруу чүгээр-даа болза, ооң 28-ки километринде ыяш көвүрүг айыылдыг байдалда. 5 тонна чүък-биле эртип болур деп демдекти тургускан. Ынчангаш аар чүък сөөртүр машиналарның оон эрттери хоруглуг. 
Өвүрнүң орукчулары Хандагайты–Мугур-Аксы (0+000 км - 84+000 км) автооруктуң 54-кү километринде чайындыга удур ажылдарны чорудуп турар. 
Мөңгүн-Тайганың “Орукчу” КХН-ниң ажылчыннары Хандагайты - Мугур-Аксы орукта «Чолдак-Орук» (123 - 130 км) арт кырында орукта харны автогрейдер-биле үстүрүп, аштаар ажылдарда. 
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурже оруктуң (0+000 –64+186 км) 64 километринде үнүп келген чайынды суун ояр орукту иткеш, орук демдектерин тургускан. 
«Бояровка – Тоора-Хем» авомобиль оруунда арт кырының участоктары тайгыр. Оруктуң 49-дан 112-ге чедир километрин эртерде, дугуйларга илчирбелер кедип алыры артык эвес. Оруктарда үш-даа черде чайынды суглары бар. 118-ки километрде көвүрүг айыылдыг байдалда. Ында 3 кижи автогрейдер база УАЗ-биле ажылдап турар. «Бельбей» хем кырының кежиинде элезинни чашкан. 
Кызыл – Эрзин – Моол-биле кызыгаар автомобиль оруунда байдал чогумчалыг.  
Дош кежиглер 
Каа-Хем кожуун чагыргазының 2019 чылдың декабрь 10-да айтыышкынынга даянгаш, Бүрен-Аксы – Элегес-Аксы – Кунгуртуг автоорукта Бельбей деп черде «Бельбей» база Сарыг-Сеп – Балгазын авторукта Бүрен-Аксы деп черде «Дерзиг - Аксы» дош кежиглерни ажыткан. Бо хүнде Бельбей кежиинде доштуң кылыны 50 см. Кежиглеп 10 тонна чүъктү эрттирип болур. 
Улуг-Хем кожуун чагыргазының декабрь 10-да айтыышкыны-биле Шагаан-Арыг – Эйлиг-Хем автооруктуң 6-гы километринде «Эйлиг-Хем» дош кежигни ажыткан. 55 см кылын доштап 10 тонна чүъктү эрттирп болур.
А Бояровка - Тоора-Хем оруунда “Тоора-Хем” дош кежиг ажылдавайн турарын чолаачыларга база чорукчуларга дыңнадып тур! 
Абакан - Ак-Довурак оруктуң 316-гы километринде “Сотый”, Хандагайты-Мугур-Асы оруунда “Калчан” , Хандагайты - Ак-Чыраа оруунда “Тээли” арт кырында ырак чорук чораан чолаачыларга болгаш чорукчуларга чыннып алыр черлерни тургускан. Бояровка – Тоора-Хем оруунда (кышкы чадыр) 60-гы база 104-кү километрлеринде чынныр 2 пункт бар.

Возврат к списку