Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан көдээ ажыл-агый продукциязының ээлчеглиг партиязын Луганск Улус Республиканың Свердловск хоорайже чоруткан

Тывадан көдээ ажыл-агый продукциязының ээлчеглиг партиязын Луганск Улус Республиканың Свердловск хоорайже чоруткан 29.05.2024

Тыва бараан бүдүрүкчүлериниң тус чер продукциязын: «Вавиол» компанияның ижер суг болгаш ханды суксуннарын база «Белдир» көдээ бүдүрүлге кооперавтивиниң тушенказын Луганск Улус Республиканың Свердловск хоорайже чоруткан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, ТШО киржикчилерин деткиир чаңгыс аай штаб тыва продукцияны сведловчуларже чорударын организастаан.

«Содействие» фондунуң директору Артыш Иргит тулган дээн амданныг тыва тушенка свердловчуларда улуг хереглелдиг дээрзин дыңнаткан. ЛУР-нуң Свердловскунуң бодунда ижер сугнуң шынары багайындан, ону арыглаар азы албан хайындырар, ынчангаш Тывадан келген, савалаан суг дыка дүрген төне бээр болган.

Бо удаада Тыва Республиканың «Содействие» регионалдыг фондунуң база Сердловск хоорай чагыргазының аразында дугуржулга-биле, инек, аът, хой эъдиниң бир муң беш чүс хире тушенказын база «Вавиол»-дуң 1200 литр сугларын чоруткан. Тыва продукцияны Свердловск хоорайда хууда сайгарлыкчы Ольга Литвинованың «Кооператор» аъш-чем садыында тарадып турар.

«Удуртур черлер биске Россия Федерациязының чаа девискээрлеринге бистиң, тус черниң продукциязын тарадып, билдингир болдурарын чедип алыр сорулганы салган – деп, Артыш Иргит тайылбырлаан. – Бир дугаарында, свердловчуларның боттарынга чугула херек, ийиде, бистиң тус чер бүдүрүкчүлериниң дүрген хөй санныг бүдүрүптери продукциядан эгелээр деп шиитпирлээн бис. Эрткен чылын чедирген тыва продукция Сведловск облазында бодунуң садып алыкчыларын дораан тып алган. Ам дараазында бистиң мастерлеривистиң кылганы суй-белектерни болгаш амыдыралга херек өске-даа чүүлдерни чорудар».


Возврат к списку