Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада культура өнчү салгалының онза үнелиг объектилериниң регион даңзызын тургузуп турар

Тывада культура өнчү салгалының онза үнелиг объектилериниң регион даңзызын тургузуп турар 11.11.2015
 Тывада культураның болгаш төөгүнүң үнелиг тураскаалдар дугайында документилерниң болгаш материалдарның чаңгыс аай банкызын – культура өнчү-салгалының онза үнелиг объектилериниң республика даңзызын тургузуп эгелээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ындыг чыындыны тургузар дугайында чарлыкка атты салган. Культура өнчү салгалының объектилерин камгалаар талазы-биле регион албанының дыңнатканы-биле алырга, төөгү-культура болгаш бойдус комплекстери, архитектурлуг ансамбльдар болгаш культураның тудуглары, организациялары болгаш албан черлери база өске-даа объектилерге онза үнелиг деп эрге-байдалды тыпсып болур. Ол объектилер төөгү, археология, культура, архитектура, эртем болгаш уран чүүлдүң материалдыг, интеллектуалдыг болгаш уран чогаадылга үнелелин амгы болгаш келир салгалдарга таныштырып көргүзер ужурлуг. Онза үнелиг объект деп эрге-байдал ооң хөгжүлдезинге, эде тударынга болгаш эде чаартырынга, күш-ажылчы коллективтерге социал программаларны боттандырарынга, таңныыл албанын ажыглап, тударынга бюджеттен акшаландырыышкын чарыгдалын алыр эргени бээр. 
 Онза үнелиг объектилерге хамаарыштырар болгаш республика чыындызынче киирер дугайында санал-оналдарны юридиктиг черлер болгаш хамаатылар берип болур. Ындыг болзажок, эрге-чагырга органнарының, чогаадыкчы эвилелдерниң, эртем, культура, уран чүүл, архитектура, этнография, улусчу уран-тывыштың төлээлери кирген тускай эксперт чөвүлелиниң түңнели-биле, төнчү шиитпирни Тываның Чазаа хүлээп алыр. Объектиге онза үнелиг деп эрге-байдалды тыпсырын сүмелээн билдириишкин ээзи эксперттерге ооң үнелиин бадыткаан бөлүк документилерни киирер. 
 Ында эрге-чагырга органының азы тус чер бот-башкарылгазының, хөй-ниити организациязының республика реестринче киирер дугайында дилег бижии, төөгү-культура, уран-эстетиктиг ужур-дузазын тайылбырлаан төөгү справказы, ужур-чаңчылдарны болгаш социокультура чорудуун кадагалаарынга объектиниң ролюн, эртем-шинчилел болгаш чырыдыышкын ажылында объектиниң туружун көргүскен чогаадыкчы характеристиказы, бедик статусту тыпсырының чугулазының үндезини бар. 
  Албанның медээзи-биле алырга, амгы үеде Тываның территориязында 900 ажыг төөгүнүң болгаш культураның тураскаалдары бар. Онза үнелиг объектилерниң регион чыындызынче оларның кайызы кирери хамаатыларның болгаш муниципалдыг эрге-чагырганың идепкейинден хамааржыр. Республиканың культура өнчү-салгалының объектилерин камгалаар талазы-биле албан чагыгларны хүлээп алыр. 
 Сонуургалдыг кижилер 2-11-78 дугаарлыг телефон дамчыштыр чогуур тайылбырны ап болур.

Возврат к списку