Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росреестрниң сайтызындан Тывага чуртталга тудуунга дээш чер участогун шилип ап болур

Росреестрниң сайтызындан Тывага чуртталга тудуунга дээш чер участогун шилип ап болур 10.03.2023

Тывада чуртталга тудуунуң чер участоктарын база девискээрлерин чөптүг ажыглавайн турарын илередир ажыл уламчылавышаан. Росреестрниң регион эргелели, ажыглал чок чыткан 114 га черни тодараткан, ооң 27,9 газын хөй каът чуртталга тудуун тударын чөпшээрээн ажыл-агый ажыглалынче хаара туткан. Оон аңгыда хууда чуртталга тудуунга таарымчалыг 40 га ниити шөлдүг 107 чер участогу илереттинген.
Росреестрниң девискээр эргелелиниң албан езузунуң сайтызында «Ажык кадастр картазы» – «Тудугга чер»/«Публичная кадастровая карта» - «Земля для стройки» кезекте, чуртталга тудуунга чөпшээрээн Тывада хостуг чер участоктары биле девискээрлер дугайында бүгү медээлерни салган. Ону чүгле бооп болгу дег инвестор эвес, Россия Федерациязының хамаатызы кижи база билип ап болур. Ол курлавырның дузазы-биле чер участогунуң, ооң кадастр дугаарының, шөлүнүң, адрезиниң база географтыг схемада ооң чыдар чериниң дугайында немелде ниити медээлерни билип ап болур.
Россреестрниң регионда эргелели ТР-ниң Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының яамызы, Красноярск край, Хакасия база Тывада күрүне өнчүзүн башкарар федералдыг агентилелдиң регионнар аразында девискээр эргелели, ол ышкаш Кызыл хоорай мэриязы база Каа-Хем хоорай хевирлиг суур чагыргазы-биле кады «Чурттаар чер болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелди республика девискээринге боттандырар дээш, чуртталга тудуунга ажыглаар черлер илередир ажылды чорудуп турарын демдеглээли.


Возврат к списку