Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглер ПЛАНЫ

«Шагаа-2020» чоннуң байырлалынга тураскааткан байырлыг хемчеглер ПЛАНЫ 21.02.2020
Информация-чырыдыышкынныг хемчеглер 
Январь 29 – февраль 29
 - «Ыдыктыг эдилелдер» делгелгези, мөргүл номчулгазы – Национал музей. 
Номнар делгелгези, беседа, мастер-класстар, викториналар: 
- «Шаг чаагай, Шагаа чаагай» номнар делгелгези; 
- Шагаа дугайында беседа; 
- «Кажык», «Тевек» мастер-класстары;
 февраль 3 - 27
 - «Ак ай – аажок чырык болгаш буянныг байырлал» - ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал библиотека; 
Культура -өөредилгелиг хемчеглер 
февраль 10- 29
 - «Шыяан ам, Шаг барды, Шагаа келди!»; 
«Чөөн чүктүң ай календарының он ийи дириг амытаннары»; 
«Шагаа келди! Чолукшуулу!»; 
«Чөөн чүктүң ай календары езугаар Чаа чыл»; 
«Шаг чаагай! Шагаа чаагай!» –ТР-ниң Национал музейи; 
февраль 17-22
- «Шагаа-биле, чаагай үүле-биле!» - Чаа чылды эки үүле-биле эгеле!» ханны халас дужаарының акциязы –ТР-ниң хан кудар станциязы; 
февраль 17 - 29 
«Шагаа – бистиң байырлалывыс» делгелге-экспозиция – ТР-ниң К.И. Чуковский аттыг уруглар библиотеказы; 
февраль 18 - 22 
«Чөөн чүк календары езугаар Чаа чылды уткууру» медээ бюллетеньнерни үлээр талазы-биле республика чергелиг акция – ТР-ниң өөредилге организациялары; 
февраль 23-25 
«Шагаа манчызы» чоннар аразының чыл санында эрттип турар ачы-дуза флешмобу –Гранд-холл «Столичный»; 
Февраль ай дургузунда 
«Арага – тыва чоннуң чаңчылында эвес» деп тема­лыг «Кадыкшыл булуңунуң» дерилге каасталгазы – Республиканың наркология төвү; 
«Шагаа – тыва Чаа чыл» тайылбырлыг номнар делгелгези – ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал бибилиотека; 
Кадакты сөңнээри, чолукшулга езулалы темаларга видеороликти үндүрери – Тыва Үндезин культура төвү; 
«Чолукшуур» челлендж – Тыва Үндезин культура төвү;  
Культура-массалыг хемчеглер 
Февраль 17-22 
«Шагаавысты уткуулу» культура-чырыдыышкынныг программа –Тыва Үндезин культура төвү;
Февраль 18-22 
«Тыва хевим – чоргааралым» 2020 республиканың организацияларының аныяктарының база бичии уруглар аразынга тыва хепти массалыы-биле хүннүң кедер кылдыр кыйгырган хештегтиг чуруктар конкурузу – социал четкилерге; 
Шагаа 2020-ге тураскааткан үнүүшкүннүг концерттер – февраль 20-де 18.00 шакта Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурга, февраль 21-де 18.00 шакта Туран хоорайга, февраль 28-те Кызылдың Президентиниң кадет училищезинге; 
Февраль 21
 «Сор езулалы» - Цеченлинг хүрээзи; 
Февраль 22-23 
17.00 база 18.00 шакта - Б.Л. Васильевтиң «А зори здесь тихие…» деп шиизиниң баштайгы көргүзүү – В.Көк-оол аттыг Национал театр; 
Февраль 23 
17.00 шакта - «Муңгаш чарылды – чыл бажы келди» Шагаа бүдүүзүнүң байырлыг концерти –Тываның Үндезин культура төвү; 
Февральда
 «Шагаа – эртиневис» улустуң аас чогаалы: улустуң ырылары, кожамыктар, узун тыныш, дүрген чугаалар, тывызыктар аразынга мөөрей – ТР-ниң А.С. Пушкин аттыг национал библиотеказы; 
21.00 - 05.00 шактарда - Шагаага тураскааткан мөргүл – Улусчу чогаадылга бажыңы, Тываның күрүне филармониязы, Тыва Үндезин культура төвү; 
февраль 24 
12.00 шакта - «Мерген угаанныг күске» деп бичии уругларга шии – Элээди көрүкчүлер театры; 
12.00 -15.00 шакта - Шагаа байырлалы: 
- Даш көдүрери, сыдым октаары, аът бажынче дээрбек октаары, тевек; 
13.00 шакта - «Аскак кадай»; «Чинчи чажырар»; «Тевек»; «Аът шалбадаар»; «Даш көдүрер», «Аргамчы тырттар» улустуң оюннары; 
14.00 шакта – Театржыткан көргүзүг «Ак чолдуг Шагаа-биле чолукшуулу!» - Арат шөлүнге;
15.00 шакта - Тыва национал оркестрниң Шагаага тураскааткан байырлал концерти - В. Көк-оол аттыг Национал театрга; 
- Тыва культура төвүнүң тыва оюннары; 
- ТР-ниң Күрүне архивиниң делгелгези; - А.С. Пушкин аттыг национал библиотеканың “Шагаа-биле” деп номнар делгелгези; 
15.00 шакта - ТР-ниң Национал музейиниң тыва хептер делгелгези - В. Көк-оол аттыг Национал театрның фойезинге; 
февраль 23-тен 24 дүнезинче 
21.00. - 06.00 шакта - «Саң салыр» езулал – Дөгээ, национал дыштанылга парыгы, Кадарчы, «Сүбедей» ордузу. 
февраль 25-29 
«Содура» деп фильмниң көргүзүү –Тыва Үндезин культура төвү;  
Спортчу хемчеглер  
февраль 20-21 
10.00 - 17.00 шакта - Хөл-шыдыраага республика чергелиг турнир – «Гроссмейстер» шыдыраа клуву; 
февраль 20 
10.00 - 18.00 шакта - Бичии болгаш элээди оолдар аразынга хүреш маргылдаазы (2005 чылдан 2013 чылга чедир төрүттүнген оолдарның 5 аңгы бөлүү) – «Сүбедей» спорт ордузу; февраль 21 
10.00 - 14.00 шакта - Республиканың бирги чери дээш команда аайы-биле элээди оолдар (2002-2006 чылда төрүттүнген) аразынга хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» спорт ордузу;
14.00 - 18.00 шакта - Федералдыг албаннар, ажылчын коллективтер, муниципалитеттерниң чыынды командаларының аразынга хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» спорт ордузу; 
10.00 - 18.00 шакта - Эр командалар аразынга волейбол маргылдаазы – «Сүбедей» спорт ордузу; 
11.00 - 16.00 шакта - Баг адары, ча адарының талазы-биле республика чергелиг турнир – «Сүбедей» спорт ордузу; 
февраль 22 
13.00 - 18.00 шакта - Шыырак мөгелер аразында республика чергелиг хүреш маргылдаазы – «Сүбедей» спорт ордузу; 
13.00 - 15.00 шакта - Тевектээр, аргамчы октаар маргылдаа – «Сүбедей» спорт ордузу.

Возврат к списку