Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Дээди Хуралы (парламент) республика чазааның чаа составын бадылаан

Тываның Дээди Хуралы (парламент) республика чазааның чаа составын бадылаан 21.10.2021 Бөгүн Республиканың Дээди Хуралының (парламент) ээлчеглиг бешки хуралында, депутаттар Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киирген саналын деткип, Тимур Кууларны, Елена Хардикованы, Уран-оол Ондарны, Дмитрий Румянцевти, Сергек Хертекти база Менги Кара-оолду Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчылары база Орлан Достайны саң-хөө сайыды албан-дужаалдарга бадылаан. Депутаттар республиканың дээди албан-дужаалынче кандидаттарны ажык бадылап, чаңгыс үннүг шиитпирни үндүрген.
Хуралдың тускай угланыышкынныг комитеттеринге кордакчылар ажыл планнарын, республикада амгы үеде адырлар аайы-биле чидиг айтырыгларны шиитпирлээр боттарының көрүжүн база бирги сорулгаларын илеткеп, сайгарылгаларга киришкен турган. Комитеттер депутаттары соңгулда округтарының база боттарының угланыышкыннарының аайы-биле айтырыгларны кандидаттарга салган.
Дээди Хуралдың (парламент) даргазы Кан-оол Даваа ук айтырыг парламентиге улуг сайгарылгалыг эрткен болганда, чазак даргазының оралакчыларын база саң-хөө сайыдын чаңгыс даңзы-биле бадылаар деп саналды киирген. Шупту кандидаттарны комитеттерге, “Чаңгыс демниг Россия” партияның парламент фракциязының партияның президиум хуралдарынга база сайгарып чугаалашкан.
Дээди Хуралда (парламентиде) Тываның Баштыңының-Чазааның Даргазының бүрүн эргелиг төлээзи Виталий Бартына-Сады кордакчыларны депутаттарга таныштырып, киирген кандидатураларны томуйлап деткииринге чөпшээрежирин республиканың дээди хоойлужудулга органындан дилээн бижикти номчаан.
Конститусчу-эрге-хоойлу политиказы база күрүне тургузуунуң талазы-биле комитет даргазы Виктор Глухов регламент езугаар, республиканың депутаттар корпузу кордакчыларга чөпшээрежип, оларны томуйлаарынга чөпшээрежирин дыңнаткан.
Сессияга киришкен шупту 30 депутат ажык бадылаашкын-биле “ийе” деп бадылаан. Тываның Чазак Даргазы Владислав Ховалыгның ТР-ниң Чазак даргазының оралакчылары база саң-хөө сайыды албан-дужаалдарже кордакчыларны томуйлаарынга чоннуң депутаттары чөпшээрежип, чаңгыс үн-биле бадылааны ол.
Бадылаашкынның түңнелдерин чарлаан соонда, депутаттар чаа соңгуткан даргаларга байырны чедирип, регионнуң хөгжүлделиг сайзыралы дээш кады демнежип ажылдаарын күзээн.
Дээди Хуралдың (парламент) даргазы Кан-оол Даваа: «Бөгүн республиканың дээди хоойлужудулга органы Тыва Республиканың Конституциязы езугаар, республика Баштыңы-Чазак даргазының бодунуң оралакчыларынче база саң-хөө сайыдынче кииргени саналдарын деткээн. Депутаттар составы комитеттер хуралдарынга ужуражылгалар үезинде шупту кандидаттар-биле таныжып, боттарының түңнелдерин үндүрген турган. Киирген кандидаттар мурнунда ажылдарын эки билип, ону кылырынга белен, арга-дуржулгалыг профессионалдар дээрзи чигзиниг чок-тур. Бистиң соңгукчуларывыс ындыг шиитпирни хүлээп алырын бистен манап турган-даа. Тываның чонунуң шилип алган Баштыңы Владислав Ховалыг база ооң оралакчылары-биле, республика чонунуң чаагай чоруу дээш, демниг кады ажылдаарынга беленивисти бо шиитпиривис-биле көргүстүвүс».
«ЛДПР» партия фракциязындан ”ийе” деп бадылаан депутат Эрес Кара-Сал бодунуң бодалын үлешкен:
«Тываның Баштыңының киирген кандидаттарын «ЛДПР» партияның депутаттары база деткээн. Бистиң партиявыс чазактың чаа составын деткип турары ол. Сентябрь 19-та эрткен бүгү-российжи соңгулдаларда республиканың чону Владислав Ховалыгның кандидатуразынга хөй үннү бергениниң херечизи-дир. Бис - чоннуң шилип алган кижилери болганывыста, чоннуң үзел-бодалын, баштыңның эгелээшкиннерин деткиир апаар бис. Бистиң партия чаа чазактың башкыларның шалың акшаларын өстүрер дээн бирги шиитпирин кончуг шын деп санаан бис. Шупту бюджет ажылдакчыларының күш-ажыл төлевирин өстүрер дээш, дарганың чаа оралакчылары ажылдаар боор деп санап тур бис».

Возврат к списку