Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Орукчуларга — чаа техника

Орукчуларга — чаа техника 25.01.2014
«2012-2014 чылдарда ТР-ниң орук ажыл-агыйын сайзырадыры» республиканың тускай сорулгалыг программазын езугаар дөрт автогрейдерни, ийи чүдүрүкчү экскаваторну, чүъктү чүдүрер болгаш дүжүрер погрузчикти, МТЗ-82 деп үш тракторну орукчуларга садып берген.

Оларны садып алыры-биле 25 миллион 662 муң рубльди шилчиткен. «Дорожник», «Өвүрнүң орук участогу», «Ак-Довурактың орук участогу», «Чадаананың орук участогу» унитарлыг бүдүрүлгелерниң тускай техниказының саны өзүп турар. Бо черлер 920 километр орукту, ооң иштинде республиканың ырак болгаш чедери берге кожууннарының оруктарын хайгаарап, септеп, тудуп турар.

Чаа техниканы оларның келир үедеги ээлеринге — орук бүдүрүлгелериниң удуртукчуларынга, трактористерге, экскаватощиктерге, автогрейдеристерге дамчыдарының мурнуу чарыында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оларның-биле ужурашкан. Техниканы көргеш, ооң байдалдарын сайгаргаш, адырны сайзырадырының айтырыгларын орукчулар-биле сүмелешкен. Оруктарның шынарлыг болурунга сонуургалдыг болганындан республиканың Чазаа орук бүдүрүлгелерин дериг-херекселдер-биле хандырарын доктаамал экижидип турар дээрзин ол дыңнаткан.

«Силерге техниканы анаа бербейн тур бис. Ол дээрге орулгалар улгаттырарының хевири-дир. Республикага чоокку чылдарда улуг хемчээлдиг ажылдар калбарар, муниципалдыг болгаш республика ужур-дузалыг оруктарга, федералдыг М-54 орукка хамаарыштыр салдынган сорулгалар улуг» — деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

Возврат к списку