Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада үндүрүглер чыылдазы 4,5 хуу баткан

Тывада үндүрүглер чыылдазы 4,5 хуу баткан 07.12.2021 Регионнуң үндүрүг албанының медээзи-биле алырга, 2020 чылга деңнээрге, 2021 чылдың декабрь 1-ге чедир республиканың чонундан эт-хөреңги үндүрүүн 4,5 хуу эвээшке, азы 67,2 хуу чыгган. Эт-хөреңги ээлери 2020 чылда 264,2 млн рубль үндүрүг чыылдазын киирген болза, бо удаада чүгле 177,5 млн рубль акшага үндүрүг төлевирлери кирген.
Тожу, Бии-Хем база Чеди-Хөл кожууннар албан төлээр үндүрүглер чыылдазын 70 хуу ажырган болза, Барыын-Хемчик кожуун чүгле 57 хуу, Тере-Хөл кожуун – 52 хуу, Тес-Хем кожуун 51,9 хуу чыып, кижилерден эт-хөреңги үндүрүүн чыыр планын күүсетпээн.
Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Алдын-Херел Кара-Сал спорт, кадык камгалал, өөредилге болгаш культура албан черлериниң ажылдакчыларының талазындан үндүрүг төлээриниң көргүзүү куду болганын демдеглээн. Ведомстволар бодунуң ажылдакчыларынга тайылбыр ажылын чорударын Кара-Сал сүмелээн.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Александр Брокерт муниципалдыг районнар болгаш хоорай округтарының чагырга даргаларынга, Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелели-биле кады, кижилерден эт-хөреңги үндүрүглерин чыыр талазы-биле ажылды шапкынчыдып, амгы төлевирлер чыылдазын 70 хуу, а эрткен чылдарның өрелерин 98 хуу чедир чыыр даалганы берген. Үндүрүглерни төлевези административтиг чурум үрээшкини кылдыр санаттынар болгаш, кеземчеге онаажырын ол сагындырган.
2020 чылдың эт-хөреңги үндүрүглери дээш 264 млн рубль тус чер база республика бюджеттеринче 2021 чылдың декабрь 1-ге чедир кирер ужурлуг турган. Ол түңде 163 млн рубль транспорт үндүрүү, 62 млн рубль чер үндүрүү, 39 млн рубль кижилерниң эт-хөреңги үндүрүү кирип турар.
Үндүрүг төлекчилери Федералдыг үндүрүг албанының Чаңгыс аай харылзаа төвүнүң 8-800-222-22-22 дугаарлыг телефонунче долгааш, эт-хөреңги үндүрүглерин санаанынга хамаарыштыр айтырыгларга харыыны ап болур.

Возврат к списку