Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур

"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның дараазында хуралы Тывага болур 01.04.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Красноярскиниң экономиктиг шуулган үезинде «Сибирь дугуржулгазы» регоннар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралын даргалап эрттирген.  
«Сибирь дугуржулгазы» регоннар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралының кол темазы - регионнар болгаш биче авиацияны ажыглап Сибирь регионнарының аразында авиация маршрудунуң четкизин хөгжүдери болган. Шолбан Кара-оол Чөвүлел хуралында илеткелди боду кылган.  
Тываның Баштыңы ол айтырыгга хамаарыштыр бодунуң туружун ооң мурнунда хүн журналистер-биле болган ужуражылгада дыңнаткан. Совет үедеги Сибирьниң авиация маршрудунуң бүгү четкизин чүгле катап тургузар эвес, а ону делегей авиа шугумнарынче каттыштырар» - деп, ол санаан. 
МАСС-тың Эксперт чөвүлели ассоциация чөвүлелиниң күүсекчи комитединиң белеткээни ажылчын төлевилелди деткээн. Төлевилелди белеткеп тура, Сибирь регионнарында бар ужар чүүл парыгын инвентаризастап, биче авиацияның ужудуп-хондурар шупту шөлдериниң учедун чоруткан. 
Ужудуп-хондурар шөлдерниң хөй кезиин немелде ажылдар чокка ажыглап болурун специалистер түңнээн. МАСС-тың регионнары маршруттарның ажыктыынга, аргышкан пассажирлерниң база оруктуң ортумак өртээн көрүп тургаш, инвестиция төлевилелдерин ажылдап кылырын чөвүлел шиитпирлээн. Агаар аргыжылгазының сибирь четкизин хөгжүдери-биле, Сибирь девискээринде ажылдап турар авиакомпанияларга ассоциация кылдыр каттыжарын база сайгарган.  
МАСС чөвүлели оон аңгыда, Сибирьниң хөмүр болгаш углехимиктиг үлетпүрүн хөгжүдер, ооң-биле чергелештир экологтуг айыылды болдурбас, хөмүр одаар ЧЭС-тиң уржуктарын чайладыр хемчеглерни база көрген.  
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели хурал үезинде чаа кежүгүннү – Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырын бодунуң одуруунда хүлээп алган. МАСС-тың чөвүлел даргазы дараазында, июньда болур хуралды Тывага эрттирерин саналдаан. Шолбан Кара-оолдуң саналын шупту деткээн. МАСС-тың Тывага болур хуралында туризмни, ооң иштинде даштыкы туризмни сайзырадыр айтырыгларны чугаалажыр.

Возврат к списку