Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында

Тываның эрге-чагыргазының уруглар кадыкшылын хайгараар ажылының дугайында 01.06.2018
Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнүнде уругларның кадыкшылын деткиир ажылга анализти кылган. Амыдыралдың берге байдалында - өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар, азырандыда барган дээш, өске-даа чаштарже онза кичээнгейни углаан. 
2017 чылда интернаттарда болгаш стационарлыг албан черлеринде 1563 уругнуң, планда кииргенинден 156 уруг хөй, диспансер хыналдазын эрттирген. 373 уруг шуут кадык деп түңнээн. Илереттинген аарыглар уржуу-биле 382 уругну диспансер учедунда алган, эрткен чылга деңнээрге 24,4 хуу хөй.  
Санаторий-курорт эмнээшкинин алыр кылдыр 239 өскүс уругга сүмени берген, оларның 53,5 хуузу ындыг эмнээшкинни алган.  
Уруг азырап алган өг-бүлелерде 2431 уругну чыл дургузунда шинчээн. Планнаанындан 311 уруг хөй. Кадыкшылдың бирги бөлүүнге 555 уруг хамааржыр, 53 инвалид уруг бар. Диспансер учедунда 792 уругну тургускан. 415 азыранды ажы-төл санаторлуг курорт эмнээшкинин алган. 
2017 чылда 96751 назы четпээннерге, ооң аразында бир хар четпээн 10177 чаштарга профилактиктиг база планныг шинчилгени кылган. 28242 чаштар кадык, а 63322 чаштар кадыының байдалы-биле ийиги бөлүкке, үшкүзүнге – 4835, дөрткүзүнге – 748, бешкизинге 604 чаштар хамааржыр болган.
 2017 чылда 292 уруг бедик технологиялыг дузаны алган. Санаторлуг-курорт эмнээшкининче диспансер хайгааралында уругларны конкурс-биле шилип чоруткан. Республика бюджединиң акшаландырыышкыны-биле, Россияның Кадык камгалалының уруглар санаторийлеринче бүдүн чыл дургузунда путевкаларны берип турар.  
2017 чылда уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкининге 20020 муң рубльди тускайлаан, тендерлиг садыглаашкыннар түңнели езугаар «Тесь», «Бальзам», «Красноярское Загорье» санаторийлер-биле керээлерни чарган. Уругларның санаторлуг-курорт эмнээшкининиң талазы-биле ачы-дузаларга 18886486,5 рубльди, уруглар болгаш ону үдеп чоруур кижилерниң оруунга – 519117,2 рубльди, уругга путевканы боду садып алганынга компенсацияга 114836,4 рубльди чарыгдаан.  
2017 чылда шупту 2604 уруг санаторий-курортка эмнеткен. Россияның Кадык камгалалының санаторийлеринге - 1683 уруг, республика акша-хөреңгизи-биле – 921. Ол дээрге 207 инвалид уруглар, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 249, фтизиатрның учедунда 30, хөй ажы-төлдүг, долу эвес, эвээш орулгалыг өг-бүлелерден - 1565 уруглар-дыр.
 2018 чылда уруглар санаторийлеринге хоочураан аарыглыг 2500 уругнуң кадыкшылын быжыглаар, 911 уругну республика бюджединден дыштандырар. 
Республиканың Кадык камгалал яамызының бижии-биле, чайгы үеде 540 уруг, ооң иштинде 60 инвалид, амыдыралдың берге байдалында 480, Тываның кадет корпузундан өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 49 уруг «Тесь», «Озера Шира» база «Металлург» санаторийлерге кадыын быжыглап, дыштаныр. База ол ышкаш ивижилерниң 18 ажы-төлү санаторлуг-курорт эмнээшкинин алыр.  
Иштиг болгаш уруг эмзирип турар иелер база кичээнгейде. 2017 чылда 3663 иштиг база 6171 уруг эмзирип турар иелерни сүттүг чемнер-биле хандырган. Шупту 43749 литр сүттү, 19616 литр кефирни берген. 3312 чаштарга уруглар кашазын, 4458 хензиг чаштарга сүт холуксаазын үндүрген. 
2018 чылда стационарлыг албан черлеринде 1676 чашка, хайгааралда болгаш азыранды 3421 уругга диспансер шинчилгезин чорудар.

Возврат к списку