Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хулиганнарга эттеткеш...

Хулиганнарга эттеткеш... 07.10.2013
Тыва чурттуг Салим Сарыгны Новосибирскиге хулиганнар дерзиизи-биле эттеп эриидээш, өрттедипкеннер, ооң түңнелинде ол кижи амызындан чарылган.Ол дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң «ВКонтактыда» арнынга мынча деп бижээн: «Бистиң кээргенчиг чаңгыс чер-чурттуувус болгаш оглувус дерзии эрииделди эртип шыдаваан. Ону Тываже дүрген эккээр херек. Оолдуң төрел болгаш чоок кижилери-биле улуг чидиригни үлежип тур мен».Новосибирскиге болган ол халап дугайында Салимниң өөнүң ишти Чодураа Чамыяң регион удуртукчузунче бижээн. Олар бичии уруу-биле Новосибирскиге өрээл хөлезилеп алгаш чурттап турганнар.
     Чодураа бо чылын Новосибирскиниң №7 профессионал гидрометеорология училищезин дооскан, Салим хуу кижиге ажылдавышаан, Томскиниң политехниктиг университединге өөренип турган, чаа-ла үшкү курсче шилчээн.Август 23-те, пятницада, ол эртен ажылдап чорупкан. Ооң соонда келбээн, телефону-даа харыылаваан. Улуг-хүнде шагдаалар ону, аажок эттедип алган кижини, тып алганын Чодураага дыңнатканнар. Ооң бажының мээзи кемдээн, оюлганнар-ла хөй, өрттедип турганындан бүүректери болгаш өкпези кемдээн, боду билинмес болган. Шак ынчаар ол сегивейн барган.

Истелгениң канчаар чоруп турарын Чодураа билбезин, аңаа истекчилерниң чүнү-даа чугаалавайн турарын республика Баштыңынга дыңнаткан.

Шолбан Кара-оол Новосибирск областың губернатору Василий Юрченкоже болгаш область прокурору Евгений Овчинниковче кеземче херээн онза хыналдага алырын дилеп, албан-езузунуң чагаазын киирген. Өлүрүкчүлерни илередип тывар болгаш кеземче хүлээдир херек деп ол санап турар. Ону кичээнгейге тударын Чазак Даргазының оралакчызы Артур Монгалга дааскан.

Возврат к списку