Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн

Россияның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде талазы-биле Тываның Баштыңының саналдарын деткээн 28.03.2019
Март 27-де Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке эрткен республиканың социал-экономиктиг хөгжүлде айтырыгларын сайгарган хуралды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүлүг түңнелдерлиг болган деп демдеглеп онзалаан.  
Россияның Чазааның даргазы хуралдың түңнелдери-биле, үшкү чашка субсидия ап турар регионнар санынче Тываны киирип, Кызылче демир-оорук тудуун эгелээри хамааржыр шупту документилерни неделя дургузунда дугуржуп, атты салдырарын дааскан. База ол ышкаш экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинни Тываның талазы-биле шупту шиитпирлерниң кураторунга томуйлаан. 
«Ажылдап, кызып турар бис, ынчалза-даа федерацияның өске субъектилери-биле деңнежир дээривиске, регионнуң чедингирин чедип алыр апаар – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Россияның Чазак даргазының деңнелинге, чазактың кол сайыттарының киржилгези-биле республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезин сайгарып чугаалашкан бир дугаар эрткен хуралды демдеглээн. – Канчаар чурттап, чүнү кылып турарывысты чугаалаладым. Тываның хөгжүлдези чоннуң билбезинден, күзел база эртем-билиг чогундан эвес, а билдингир чылдагааннар-биле болдунмайн турар».  
Тываның Баштыңы республика федералдыг дүрүм езугаар, үшкү чаш дээш субсидия ап турар регионнар санынче кирбейн барганы-биле холбаалыг айтырыгны хуралда чугаалашканын дыңнаткан.  
«Чаштар эвээш төрүттүнүп турар субъектилерни деткиир дээнинге эгезинде-ле удур турум, чүге дизе ол көргүзүг талазы-биле Тыва мурнуку черде – деп Шолбан Кара-оол чугаалаарга, чазак даргазы Дмитрий Медведев чөпшээрешкенин демдеглээн. – Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткээн дуза ам кээр. Бисте 320 муң чурттакчы чоннуң 111 муңу – чаштар! Оларга пенсионерлерни кадыптар болза, ажылдап турар кижиниң чүъгү дыка улуг».  
Российжи премьер Тываның Баштыңының республиканың чедингири-биле холбаалыг айтырыг - Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсыр дээнин деткээн. «1300 километр черде Моол-биле кызыгаарда чурттап турзувусса-даа, делегей аргыжылгазы чок болуру шын эвес – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Россияның Чазааның 2006 чылда-ла хүлээп алганы, «Хандагайты» каайлы пунктузунга хөй талалыг статусту тыпсыр дугайында шиитпири амдыгаа чедир күүсеттинмээни шын эвес. Дмитрий Анатольевич кижилер өртекке ылгалдан ажылдап алыр кылдыр шупту чүвени кылыр херек деп, демдеглеп чугаалады».  
Курагино – Кызыл демир-орук тудуун кажан эгелээри хамааржыр шупту документилерни неделя иштинде чөпшээрежип, атты салдырар даалганы Дмитрий Медведев берген. «Бо чылын тудугну эгелээр ужурлуг – деп Шолбан Кара-оол дыңнаткан – Тывага чугула, төөгүлүг шиитпир. Республикада аңаа удурланыр кижилер бар деп билир мен. Кым шынныг болганын төөгү боду сайгарара бээр». Чазак даргазы Дмитрий Медведев Тывага хамааржыр шиитпирлер күүселдезинге экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинни куратор кылдыр томуйлаар шиитпирни үндүрген.  
«Тывага хамаарыштыр тодаргай хемчеглерлиг болгаш саналдарлыг аңгы федералдыг программаны ажылдап кылырын күзеп тур мен –деп Шолбан Кара-оол хурал соонда сайыт-биле ужуражып, хөгжүлдениң оруктарын айыткан. – Өске регионнар-биле деңнежир дизе, ажыл, чедимче база эки амыдырал кижилерге турар кылдыр чүнү кылырыл. Школалар дижик. Республикада 174 школаның 20-зи – эргижирээн. Чурт деңнелинге чедип алыр дизе, чылда 2-3 школаны тудар ужурлуг бис». 
Российжи чазак бодунуң кол сөзүн берген деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. «Ам чазактың шиитпирин ажылчын документилерже шилчидер дээш федералдыг яамалар-биле ажылдаар чада эгелээн – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Россияның президентизи, Чазааның даргазы база бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Кужугетович Шойгу бис дээш болганда, шупту болдуна бээринге бүзүрээр мен чаңгыс чер-чурттуглар».

Возврат к списку