Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Амданныг» мөөрей

«Амданныг» мөөрей 13.04.2013
Тываның Экономика болгаш хоойлу-дүрүм техникумунга «амданныг» мөөрей болуп эрткен.
   Республиканың профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары повар, кондитер профессияларга боттарының мергежээнин бо конкурска көргүскеннер. Аңаа беш өөредилге черлеринден тос оолдар, уруглар киржип, келир үеде мергежилиниң билиглерин эки шиңгээдип алганын бадыткааннар. Олар шупту — өөренип турары өөредилге черлеринге болуп эрткен конкурстарның тиилекчилери.
    Мөөрейниң негелделери езугаар доктааткан үе иштинде янзы-бүрү бисквит торттарны кылырынга – кондитерлер, а поварлар хаван эъттиг быдааларны хайындырарынга маргышканнар. Жюриниң кежигүннери бедик мергежилдиг кондитерлер биле поварлар торттарның, быдааларның чүгле амданын эвес, оларның даштыкы хевирин, столдарга чүү хире чараш делгеп салганын, чемнерни кылырының технологиязын канчаар сагып турарын, ажыл үезинде айыыл чок чоруктуң негелделерин күүсеткенин база хынамчалыг үнелеп көрүп турганнар.
   Мөөрейниң киржикчилериниң аразындан поварлар, кондитерлер шилип алыр дээш «Буян-Бадыргы» гостиница комплекизиниң, «Сластена» магазин-кафениң, «Школачы» өөредилге бүдүрүлгезиниң төлээлериниң келгени конкурска байдалды улам чидиглендирген.
   Мөөрейниң тиилекчилерин тодарадыры жюри кежигүннеринге дыка нарын болган, чүге дээрге киржикчи бүрүзүнүң кылган чеми дыка амданныг, даштыкы хевири чиксенчиг, оларны белеткээриниң технологиязын сагааны дыка бедик деңнелде. Торттарны, быдааларны катап-катап амданнанып амзап, үр маргыжып, сүмележип келгениниң түңнелинде жюри кежигүннери тиилекчилерни арай деп-ле тодаратканнар.
   Ак-Довурактың даг техникумунуң сургуулу Ариадна Поросенова – кондитерлер аразынга, Тываның тудуг техникумунуң сургуулу Мерген Ортук поварлар аразынга бирги черлерни ээлеп, тиилекчи болганнар.

Возврат к списку