Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда 1941 чылдагы эрги школаның орнунда чаа школаны тудуп турар

Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда 1941 чылдагы эрги школаның орнунда чаа школаны тудуп турар 29.11.2017
 Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда спорт залдыг, 176 олуттуг школа-биле, аңаа чыпшыр туткан 50 олуттуг интернат тудуу кидин-түлүк чоруп турар.  
 Бо хүннүң байдалы-биле алырга, оран-саваның ханаларының тудуг-эптээшкини доозулган, чылыг дамчыдылгазын чылыглаан, витражтарны салган, ам спорт залдың кырын дуглап турар, октябрь 27-де шупту блоктарда чылыгны берипкен. Даштыкы ажылдарның 50 хуузу кылдынган, иштики шеверлел ажылдары кидин-түлүк.  
Оон аңгыда интернат тудуунда ажылдар база шапкын чоруп турар. Таваан куткаш, чылыглаан, ханаларын тууйбу-биле тудуп үндүрген, кырының плиталарын эптеп салган, чылыг биле канализацияның иштики системазында ажылдарны дооскан. Тудугнуң шупту соңгаларын эптээн. Ооң-биле чергелештир, иштики ажылдар база чоруп турар.  
Школа биле интернатта тудуг ажылдардан аңгыда, чырык шугумнарын база шөйүп эгелээн. Эрткен неделяда «Тываэнерго» АН-че чагыгны киирген. Чылыг оруун шөйер, суг дамчыдар четкини эптээр ажылдар доозулган. 
Тываның күрүне университединиң доозукчузу, инженер-техниктиг факультетке хоорай ажыл-агыйы болгаш тудуг инженери мергежилди чедип алган, информатика башкызы бооп 10 чылдаан Виктор Бавуу-Сюрюн школа директору албан-дужаалга ажылдаар конкурс шилилгезинге тиилээн. Амгы үеде ол информатика биле черчение башкылап турар

Возврат к списку