Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг «Тува 24» телеканалды 10 чылдааны-биле байыр чедирген

Владислав Ховалыг «Тува 24» телеканалды 10 чылдааны-биле байыр чедирген 03.06.2023

 Кызылда Аныяктар ордузунга «Тува 24» телеканалдың 10 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хемчег болуп эрткен. Тываның яамылар болгаш ведомстволарының, федералдыг болгаш республика албаннарының удуртукчулары, массалыг информация чепсектери-биле сырый ажылдап, ооң ачызында бодунуң ажылын хөйге-чонга дыңнадып чоруур удуртукчулар, журналистиканың хоочуннары база телеканалдың өңнүктери байыр чедирер дээш чыылган.
Владислав Ховалыг чогаадыкчы аныяк коллективке чедиишкиннерни, кадыкшылды, чидиг демир-үжүктү база көрүкчүлерге өөрүп четтиргенин илередип, байырлалында безин топтуг олурар журналистерни демдеглээн. Телеканал бөгүнде, медээни бээрде база тарадырда улуг харыысалгалыг болуп, хөй санныг эш-өөрүнүң болгаш партнерларының бүзүрелин болгаш хүндүткелин чаалап алган.
«Команда эрткен чылдарда чүгле медээлер чырыдылгазында эвес, а темалыг программалар үндүрүлгезинде чедиишкинниг ажылдаан. Соцчеткилерден муң-муң катап көргени, хондур-хүнзедир кабельдиг дамчыдылга, «Россияның хөй-ниити телевидениезинче» киргени – бо бүгү он чылдар дургузунда боттанган» - деп, чугаалаан.
Владислав Ховалыг телеканалдың тургустунарынга улуг үлүг-хуузун киирген ажылдакчыларга күрүне шаңналдарын тывыскан. «Тува 24» телеканалдың инженери Роман Ямбильге база кол режиссер Софья Сааяга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин тывыскан. Телеканалдың хоочуну Тамара Кабимульдиновага «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.
Чурттуң болгаш республиканың амыдыралында ниитилел ужур-уткалыг болуушкуннарны чурттакчы чонга калбаа-биле чедингир дыңнадыр айтырыг тургустунуп келгени-биле 2013 чылда «Тува 24» телеканал ажылдап эгелээн.
Төлевилел баштай Интернет-хевири-биле бирги базымын эгелээш, «Тувинская правда» республика солунунда студиядан регионалдыг улуг телевидение кылдыр өскен. Төлевилелди холга алган арга-дуржулгалыг тележурналист Роман Тас-оол ажылды билдилиг организастап тургузарындан аңгыда, аныяк коллегаларын өөредип, арга-дуржулгазын дамчыдыптар профессионалдар командазын чыгган.
Баштайгы сюжеттерни үш кижи үндүрген: журналист Чойгана Салчак, оператор Шолбан Монгуш база режиссер-монтажер Тамара Кабимульдинова. Чоорту «Тувинской правданың» корреспондентилери, парлалга албаннарының ажылдакчылары дамчыдылгалар белеткелинче каттышкан. Оон журналистер - Саяна Цой, Чечена Булытова, Константин Куцевалов, Азиана Чадамба, Александр Ооржак, Софья Маланова, Арзу Садыгов телеканалга келген.
Бөгүн «Тува 24» «Тывамедиагрупп» үндүрүлге бажыңының структуразында кирип турар. Ол эфирлиг болгаш спутниктиг телеканалдарда боду дамчылга программалыг регионда чүгле чаңгыс телеканал болур. Ооң штадында 22 специалист, кол редактор, медээлер болгаш кабельдиг телевидение шеф-редакторлары, кол режиссер ажылдап турар. Ийи аңгы студияда медээ болгаш темалыг программаларны бижидип турар. 2021 чылда телеканалда «Звезда Кызыл» радиостудия ажыттынган.
«Тува 24» 10 чыл иштинде көрүкчүлерниң бүзүрелин болгаш ынакшылын чаалап ап, профессионал телевидениениң регионалдыг телеканалы кылдыр мергежээн. Телеканалдың ажылдакчылары медээлерден аңгыда, 20 ажыг темалыг дамчыдылгаларны эфирже үндүрүп, дорт дамчыдылгаларны эрттирип, республиканың культурлуг болгаш спортчу хемчеглерин дамчыдып турар.
«Регионалдыг телеканалды үндезилеп тургузушкан, көрүкчүлерниң үнелелин чаалап алыр дээш, ооң хөгжүлделиг сайзыралынга үлүг-хуузун киириштирген бүгү-ле кижилерге четтиргеним илереттим. Дыка хөйүңерни кадрлардан таныыр бис, а оон-даа хөй кижи ооң артында арткан. Чыл эгезинде база Россияның Парлалга хүнүнде “Тыва Республиканың алдарлыг журнализи” хүндүлүг атты алган Роман Всеволодович Тас-оолду көөрү дыка өөрүнчүг-дүр. Ооң чалгынының адаанга бо бүгү эгелээн чүве» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң блогунга хемчег эрткен соонда бижээн.


Возврат к списку