Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга эрткен байырлалдарның оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан

Тываның Чазаанга эрткен байырлалдарның оперативтиг байдалын сайгарып чугаалашкан 09.01.2024

Бөгүн Тываның Чазааның аппарат хуралында байырлалдың дыштаныр хонуктары канчаар эрткенин сайгарып чугаалашкан.

Эрткен чылда 68 кем-херек база 20 аар херектер болган болза, бо чылдың баштайгы дыштаныр узун хонуктарында 32 кем-херек үүлгедиишкини демдеглеттинген, ооң тозу - аар херектер. «Бо бүгү херектерниң артында кижилерниң салым-чолу барын билзе чогуур. Кызыл хоорайга база Барыын-Хемчик кожуунга – ийи өлүрүүшкүн бүрүткеттинген. Ону ооң мурнунда шииттирип чораан кижилер кылган. Дагын катап кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур дээштиг болгаш чогуур хемчеглерни ажылдап кылырынга тодаргай анализ херек» – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг айыткан.

Байырлал хүннеринде муниципалитеттер эки турачы улусчу дружиналарның ажылын чогуур деңнелге организастап, кожуун, суму девискээринге арага болгаш спирт холумактыг эзиртир суксуннарны хоойлуга чөрүштүр садарынга удур ажылдаан. Корум-чурум тудуп, хайгаараарынга 2836 кижини хаара туткан. Улусчу дружиналарның регионалдыг салбырында бактааттынган 1260 дружинниктер база организациялар база хөй-ниити каттыжыышкыннарындан 1576 кижи корум-чурум хайгааралынче үнген.

2023 чылдың декабрь 31-ден 2024 чылдың январь 8-ке чедир эки турачы улусчу дружиналар кежигүннери арага болгаш спирт холумактыг продукция садып турар хуу сайгарлыкчыларның база организацияларның садыг точкаларынга 310 хыналданы чоруткан. Хоойлу сагывайн арага аймаа садып турган 36 фактыны илереткен: Кызыл хоорайда – 18, Кызыл кожуунда – 15, Улуг-Хемде – 5, Таңдыда – 3, Тожуда – 2, Барыын-Хемчикте – 2, Бай-Тайгада – 1, Каа-Хемде – 1. Улусчу дружинниктер 4240,85 литр арага аймаан болгаш спирт холумактыг суук чүүлдерни хавырган. Эң-не хөй партияларны – Кызыл хоорайдан – 2183,79; Каа-Хемден – 1089; Кызыл кожуундан – 530 литрни садыг-саарылгадан уштаан. Илереттинген шупту фактыларга буруулуг кижилерге онааштыр административтиг харыысалганы онааган.

Эрткен чылдың байырлал хүннеринде 107 кижини эзириктер сергедир тускайлаттынган черлерже чедирген болза, бо чылын 848 кижи кирген. Кызыл хоорайда «Центр» эзириктер сергедир черже – 593 кижи (465 эр, 128 херээжен); Шагаан-Арыгда «Идегелче» – 115 кижи (99 эр, 16 херээжен); Ак-Довуракта «Бүзүрелче» – 140 кижи (126 эр, 14 херээжен) кирген.

Ол ышкаш ооң мурнунда шииттирип чораан база аңгы-аңгы учеттарда турар (ККФА ТР-де эргелелиниң, ТР-де ИХЯ) 479 кижини хынап четкен.

Назы четпээннер херектериниң база оларның эргелерин камгалаар талазы-биле комиссиялар учедунда 1938 өг-бүлени база назы четпээннерни контрольдап хынаан.

Байырлал хүннеринде назы четпээннерниң киржилгези-биле кем-херек үүлгедиглери бүрүткеттинмээнин республика баштыңы демдеглээн.
«Профилактика ажылын шын тургусканындан ол тайылбырлаттынар. Уругларны база элээдилерни бөлгүмнер болгаш спортчу секцияларже хаара туткан. Муниципалитеттерге культурлуг болгаш спортчу хемчеглер арбын эрткен. Ведомстволар аразының комиссиялары учетта өг-бүлелерни кезип, хыналданы күштелдирген. Кожууннарже үнүүшкүннер үезинде, чазак кежигүннери дыштанып келген студентилер-биле ужуражылгаларны эрттирип, ажык чугааны чорутканы, үре-түңнелдиг болган деп санаар мен» – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.


Возврат к списку