Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар

«БелАЗ» беларусь холдинг аар техника хандырар сервис төвүн Тывага ажыдар 04.04.2019
Тываның Чазаа Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, ХКД чурттарында карьер техниказын бүдүрүп турар кара чаңгыс дилер - «БелАЗ» белорусь холдингиниң «Красноярск-БелазСервис» компаниязы-биле кады ажылдажылга дугуржулгазында атты салганнар.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол документинге атты салып тура, республикада боттандырган улуг инвестиция төлевилелдериниң сонуургалында холдинг-биле кады ажылдажылганы чедип алырын чугаалаан. 
Бөгүн төлевилелде хаара туттунган улуг чүък самосвалдарының парыгында, өске аар техникадан аңгыда 100 ажыг чүък машиналары бар. Бо чоокку үеде Кызыл –Курагино демир-орук тудуу катап эгелээр болгаш, аар машиналар саны ам-даа көвүдээр деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Ынчангаш ийи тала кады ажылдаар дугуржулганы кончуг дүрген чарган. Аңаа даянып, «Красноярск-БелазСервис» Тывага бодунуң салбырын ажыдар ажылды 2019 чылда эгелээни ол. Компания аар техника септеп, хандырар төптерден аңгыда, БелАЗ-тарга артык кезектер эккээр планныг. 
База ол ышкаш, компания бодунуң салбырларынга тускай угланыышкынныг специалистер белеткелин организастаар. Ону чедип алыр дээш, Сибирьниң федералдыг университеди-биле ооң структуразында Даг херээ, геология база геотехнологиялар институдунга БелАЗ-тың тускай аудиториязын ажыдар дугуржулганы КЭФ үезинде кылган.

Возврат к списку