Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өртке удур онза чурумну август 2-ге чедир узаткан

Өртке удур онза чурумну август 2-ге чедир узаткан 12.07.2023

Бойдустуӊ арга-эзимнеринге, хову-шөлдеринге баш бурунгаар өрт болдурбазы, чурттакчылыг черлерни, янзы-бүрү хуу өнчү-хөреӊги объектилериниӊ өртке удур камгалалын быжыглаар дээш, Тываныӊ Чазаа өрт айыылынга удур онза чурумнуӊ хуусаазын узадыр деп шиитпирлээн.

Доктаал ёзугаар алырга, арга-арыг кирери, от сереӊги ажыглаары-биле холбаалыг кезек кызыгаарлаашкыннар айыткан онза чурумну август 2-ге чедир узаткан.

Өртке удур онза чурум чарлаан үеде, хамаатыларныӊ арга-арыг кирерин кызыгаарлаан, ажык черге от-көс кыпсыры, кургаг сиген болгаш бок өрттедири хоруглуг. Тайга, арга-эзим баарда, арга-арыг ажыл-агыйыныӊ албан черинге тускай чөпшээрелди кылдырып алгаш, арга камгалалыныӊ инспекторларынга демдегледип бүрүткедир.

Арга-эзимнерниӊ девискээринге тускай чөпшээрели чок, инспекторларга демдегледип бүрүткетпээн кижилерниӊ болгаш транспорттуӊ турарын кызыгаарлаар. Ук хемчеглерниӊ сагып турарын Арга-арыг болгаш бойдус яамызы, арга-арыг ажыл-агыйлары, кожуун чагыргалары болгаш ТР-ниӊ ИХЯ-ныӊ ажылдакчылары-биле кады хынаар дээрзин дагзып каан.

Арга-арыгже кирер чөпшээрелди кожууннарда арга-арыгныӊ албан чери бээр. Арга-эзимче барып турар транспорттарны болгаш кижилерни олар демдеглээр ужурлуг. Өртке удур ажылын күүседип турар кижилер болгаш машина-техника демдеглээри бо негелдеге хамаарышпайн турар.

Онза чурумнуӊ кызыгаарлыг хемчеглерин сагып турарын ТР-ниӊ амылыг бойдус объектилериниӊ камгалалыныӊ талазы-биле күрүне комитединге база дагзып каан. Аӊнаарда, кывар-чаар болгаш бүлүрээрип кывар материалдарлыг ок ажыглаар факт-барымдааларны тывар талазы-биле рейдилерни олар арга-арыг ажыл-агыйлары-биле кады организастаар.

Арга-арыг болгаш бойдус яамызыныӊ медээзи-биле алырга, бо чылын өрт айыылыныӊ сезонунуӊ эгелээнинден тура арга-арыг фондузунуӊ девискээринге 67 өрттү бүрүткээн, эрткен чыл-биле деӊнээрге, 24 таварылга эвээш болган.


Возврат к списку