Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЛУР уругларының «Мир»-ге дыштанылгазын Тыва бодунуң бюджединден төлээн

ЛУР уругларының «Мир»-ге дыштанылгазын Тыва бодунуң бюджединден төлээн 27.09.2023

Тываның Чазаа Луганск Улус Республикадан 100 уругнуң лагерьже путевкаларын хандырган. Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг эрткен неделяда ооң дугайында доктаалга атты салган. Тыва-биле ЛУР-нуң Свердловск хоорайының 2023 чылдың майда кады ажылдажылга дугайында дугуржулга езугаар ындыг шиитпир хүлээп алдынган.

Путевкаларны салым-чаяанныг, өөредилгезинге шылгараан уруглар, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден база өскүс уруглар, тускай шериг операциязының киржикчилериниң ажы-төлү алыр. Лагерьниң күскү ээлчээ сентябрь 29-та эгелээш, октябрь 18-ке чедер.

Ыраккы Тывадан шеф дузаның дугайында ЛУР-нуң чурттакчыларының үнелелдери солун. Дыштаныр черни ырадыр эвес, а кожа-хелбээ Ростов облазында шилип алганы, ада-иелерге-да, ажы-төлге-даа таарымчалыг деп бижээн.

Тываның ЛУР-биле шефтиг харылзаазы чаңгыс-ла акциялар-биле кызыгаарлаттынмаан. Тываның тудугжулары Свердловск школазының спорт залын септеп турар, удавас спортчу дериг-херекселдер-биле четчелээр. Республикадан гуманиарлыг чүъктү, коммунал бүдүрүлге техниказын Свердловск районунда сөөртүп эккелген. Уруглар садының хөмүр котельнаязын газ-биле одаар кылдыр эде кылыры – чоокку үениң планында.


Возврат к списку