Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан

Россияның Бойдус яамызының удуртукчузу биле Тыва Республиканың Баштыңы чурттуң Президентизиниң Чарлыын боттандырар чугула айтырыгларны сайгарып чугаалашкан 19.10.2018
РФ-тиң бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Дмитрий Кобылкин биле Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, 2019 чылдың январь 1-ден боктарны болбаазырадыр чаа системаже шилчииринге девискээрниң белениниң, онза хайгааралдыг бойдус девискээрлерин хөгжүдериниң чугула айтырыгларын чугаалашкан ажылчын хуралды эрттирген.  
Регион Баштыңы боктар аайлаар системаны сайзыраңгайжыдар айтырыгга хамаарыштыр тайылбырлап тура, чылдың-на республика девискээринде 7-8 млн. тонна боктар чыглы бээрин чугаалаан.  
Амгы үеде Тывада кадыг коммунал боктар чок кылыр болгаш болбаазырадыр объектилер чок. Ынчап кээрге ук адырды куруг черден тургузуп эгелээр. Ынаар шилчиирде, республика территориалдыг схеманы бадыткап, регион операторун шилип, кадыг коммунал боктар октаар чаңгыс аай өртекти тургускан. «Тыва Республикада бүдүрүлге боктарын, кадыг коммунал боктарны аайлаары болгаш чок кылыры» регион программазы ук хемчеглерни 1,3 млрд ажыг рубльге акшаландырар, ооң 979 млн. ажыг рубли – федералдыг бюджеттен. 
Ук адырны организастаар дээш, кожууннар аразында 2 комплекстиг полигонну, бок сорттулаар черлерлиг бок дүжүрер 12 станцияны, түр үеде бок чыыр 46 шөлдү тудар, чөпшээрел чок боктар төктүнген 85 объектини аштап арыглаар.  
Ш. Кара-оол шупту ажылдар доктааткан чадалар болгаш хуусаалар езугаар кылдынып турарын дыңнадып, Кызылда КАБ полигонун база «Тывакобальт» комбинаттың бок артынчыларын чок кылырын чедип алыр дээш, экологтуг когарал чедирип турар объектилер санынче киирер кылдыр 2 чагыгны Россияның Бойдус яамызынче киирген. 
Сайыт, Кызыл хоорайда полигонну арыглаар ажылдар «Экология» национал төлевилелдиң «Арыг чурт» федералдыг төлевилелдиң объектилер санынче киргенин дыңнаткан. 
Д. Кобылкин системада ам болур өскерлиишкиннер дугайында чурттакчы чонга дыңнадырын база тариф айтырыгларын бодунуң хыналдазынга алырын сүмелээн. Кадыг коммунал боктар инфраструктуразының объектилер тудуун, боктарны аайлап-башкарарының чаа үе-чадазынче шилчилгезин хөй-ниитиниң талазындан контрольдаары чугула деп демдеглээн.
 Сайыт биле республика баштыңы регион болгаш федералдыг чергелиг онза хайгааралдыг бойдус девискээрлериниң хөгжүлдезин, бо структураны күрүне инспекторлары-биле быжыглаар айтырыгларны база чугаалажып көрген. 
 mnr.gov.ru

Возврат к списку