Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чаа школаларынга – чаа өөредилге номнары

Тываның чаа школаларынга – чаа өөредилге номнары 04.12.2023

“Өөредилге” национал төлевилелдиң федералдыг программалары-биле Тыва Республикада 11 чаа школаның тудуу чоруп турар. Оларның дөртү 2023-2024 өөредилге чылында ажыглалче кирип, баштайгы өөреникчилерин хүлээп алыр дээш белеткел ажылдарын чорудуп турар. Школаларга өөренир өөреникчилерниң баш бурунгаар даңзызын белеткеп, чаа өөредилге номнары, өөредилге методиктиг дузалал материалдары-биле хандыртынып, эртемнер аайы-биле кабинеттерниң өөредилге-методиктиг ажылдарынга херек өөредилге дериг-херекселдери-биле четчелээр ажылдар чоруп турар.

Тыва Республиканың Өөредилге яамызы республиканың чаа өөредилге албан черлериниң материал-техниктиг, методиктиг баазазын хандырар бүгү ажылдарны контрольда ап, чогуур хемчеглерни ап чоруткан. Чаа школалар чогуур санныг өөредилге номнары-биле хандырттынган турарын баш бурунгаар санааш, ном үндүрер черлерге чагыгларын киирген турган. Бо хонуктарда “Просвещение” ном үндүрер черден садып алганы федералдыг күрүнениң өөредилге стандарттарының эртемнер номнарының баштайгы партиязы чедип келген.

“Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле чаа чылда ажыглалче кирер дөрт школага көрдүнген 50772 санныг өөредилге номнары Тывада чедип келген. Декабрьның 15-ке чедир ам-даа чүс ажыг муң өөредилге номнары келир. Бо хүннерде өөредилге албан черлериниң библиотека фондуларынче өөредилге номнарын хуваар ажылдар чоруп турар” – деп, Тываның Баштыңы интернет четкизинде бодунуң арынында бижээн.


Возврат к списку