Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген 15.05.2022

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Делегейниӊ өг-бүле хүнүн таварыштыр республиканыӊ чурттакчы чонунга байыр чедирген. 2019 чылдың январь 1-ниң хүнү-биле алырга, Тыва Республикада 95165 өг-бүле бар, оларның 31346-зы (32,94 хуузу) – хөй ажы-төлдүг.

«Өг-бүле – кижиниӊ амыдырал-чуртталгазында эӊ кол чүүл. Өг-бүлени солупку дег үнелиг чүүл делегейде чок боор. Мээӊ эӊ чоок улузум – өөм ишти Айлаана, оолдарым Александр биле Владлан, кенээттерим болгаш уйнуктарым. Олар - мээӊ быжыг тылым, чөлеӊгиижим, күш-шыдалды берип, хей-аът киирип чоруур үндезин-дөзүм. Ооң-биле кады өг-бүле дээрге улуг харыысалга, бот-боттарынга шынчы болгаш ажылгыр кежээ болуру-дур. Быжыг болгаш аас-кежиктиг өг-бүле – бистиӊ республикавыстыӊ келир үезиниӊ, ооӊ хөгжүлдезиниӊ болгаш чечектелип сайзыраарыныӊ үндезини.

Эргим чаӊгыс чер-чурттугларым!

Силерниӊ өг-бүлеӊерге хүндүткел, өөрүшкү болгаш деткимче кезээде турар болзун деп чүрээмниң ханызындан күзеп олур мен! Өг-бүлеӊер быжыг болгаш төнчү чок аас-кежиктиг болзун! Делегейниӊ өг-бүле хүнү-биле!»

Каттышкан нациялар организациязының Чиңгине ассасмблеязының шиитпири-биле чылдың-на май 15-те делегейде Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнүн демдеглеп эрттирип турар.

1993 чылдың сентябрь 20-де КНО ЧА “кандыг-даа ниитилелде турум хөгжүлдениң чугула барымдаазы өг-бүле” деп демдеглеп, май 15-ти Бүгү-делегейниң өг-бүле хүнү деп чарлаар резолюцияны хүлээп алган.


Возврат к списку