Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген

Агаар транспортунуң федералдыг агентилелиниң удуртукчузу Александр Нерадько ажыл-албан аайы-биле Тываның найысылалында келген 16.08.2018
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол аалчыны аэропортка уткуп алган. Олар аэродромнуң ужудуп-хондурар дилиндээн база өске-даа объектилерин көрген. «Кызыл» аэропортун модернизастаар төлевилел күүселдезиниң киржикчилери-биле хуралдап, ону оон-даа хөгжүдер айтырыгларны аңаа-ла чугаалашкан.
 «Ужудуп-хондурар шөлүвүстү чаартырының бирги база ийиги чадаларын чедиишкинниг күүседип, Ростехнадзордан эки деп түңнелди алган болгаш, аэропортувус доктаамал ажылдап турган. Чырык-биле медээлээр дериг-херекселдер база чөпшээрелди алган» - деп, республика Баштыңы демдеглеп, Росавиация удуртукчузу-биле чер кырының албаннарынга тускай техника садып алырынга база делегей чергелиг авиа-эрттирилге пунктузун организастап, ажыдарынга деткимче бээр дугайында чугааны кылганын дыңнаткан.
Республика Баштыңы, 2014 чылда РФ-тиң Чазааның деткээни, Тываның социал-экономиктиг комплекстиг планынче регионнуң кол аэропортун эде чаартыр төлевилелди киирерин чедип алган болгаш, ол ажылдарже 2016 чылдың апрельде киргенин сагындыраал. Төлевилел чорудуу-биле ужудуп-хондурар дилиндектиң узунун 1,5-ден 2,7 км чедир узаткан. Ам Кызыл аэропортунуң ужудуп-шондурар шөлү кандыг-даа судноларны хүлээп алыр. Оон аңгыда чаа дилиндекти амгы үениң чырык-медээ бээр дериг-херекселдери-биле чепсеглеп, пассажир перронун база агаар судноларының техниктиг хандырылгазын чорудар черлерни чаартып, оран-саваның инженер четкилерин септээн. Специалистер самолеттарның дошталырынга удур суук чүүл-биле аштаар пунктуну бо үеде тудуп турар. 2018 чылдың декабрь 31-де объектини долузу-биле дужаар.  
Тываның Баштыңы аэропортту эде чаартып эгелээрге-ле, чурттар аразынга авиашугум ажыдар айтырыгны көдүрүп келген. ТР-ниң Транспорт яамызы, Росавиация, каайлы база кызыгаар албаны дээш, сонуургалдыг ведомстволарның чөпшээрели барын дыңнаткан. Ам аэропорттуң техниктиг байдалы шупту стандарттарга дүгжүп турар апарганда, ол угланыышкынга тодаргай базымнарны кылыр үе келген деп, Шолбан Кара-оол санап турар. Республика чазаа ооң даалгазы-биле, чогуур чагыгларны белеткеп, федералдыг структураларже киирген.  
Чурттар аразынга ужудар партнерлар бар, чижээ, Моол авиакомпаниялар Кызыл биле Улан-Батор аразынга ужуп болур.

Возврат к списку