Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Марттың 8-зи-биле Тываның чурттакчыларынга байырын чедирген

Владислав Ховалыг Марттың 8-зи-биле Тываның чурттакчыларынга байырын чедирген 08.03.2023

Тыва Республиканың кадыннары! Бистиң эргим херээженнеривис!
Частың байырлалы – Бүгү делегейниң херээженнер хүнү-биле Силерге чүректиң ханызындан байыр чедирип тур мен! Бо байырлал чараш болгаш эрге-чассыг чүүлдерниң, ачы-буянның болгаш ынакшылдың сүзүү, мөңге чуртталганың сүлдези.
Силерниң мерген угааныңардан, шыдамыыңардан, бедик мергежилдииңерден бистиң республикавыстың бөгүнгү амыр-чаагай чоруу, ооң амгы болгаш келир үези хамааржыр. Тываның болгаш Россияның чаагай чоруунга Силерниң тургузукчу ажыл-ижиңер дээш бүгү сагыш-сеткилимден өөрүп четтирдим. Силерниң чедиишкиннериңерге, талантыңарга болгаш оожургал чок чорууңарга чоргаарланып тур бис. Силерниң амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежиктиг болгаш өөрүшкүлүг хүннер хөй-ле болзун! Чоок кижилериңер, өңнүктериңер болгаш эштериңер Силерге кезээде идегелдиг деткимче болгаш дуза болуп, ачы-буян, сагыш човаашкын болгаш кичээнгей-биле бүргезин!
Шупту эгелээшкиннерге болгаш ажыл-херектерге чедиишкиннерни, кадыкшылды, амыр-чаагай чорукту, тайбыңны база ачы-буянны Силерге болгаш чоок кижилериңерге бүгү-ле сагыш-сеткилимден күзедим.


Возврат к списку