Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Оорлар шииттирер

Оорлар шииттирер 26.09.2013
Россия Федерациязының Айыыл чок чоруунуң Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, Россияның Чазааның курлавыр фондузундан септелге ажылдарынга үндүрген акша-төгерикти, тудугнуң септелге ажылдарын кылган дугайында документилерге меге сан-чурагайларны киирип тургаш, 2012 чылдың июль – сентябрь айларда оорлап алган. Тудуг организациязының оорлап самчыгдаан акшаның ниити түңү 1 миллион 900 муң рубль. Бо хире акша-төгерик бистиң республиканың байдалынга дыка хөй. РФ-ниң КК-ниң 159 чүүлүнүң 4-кү кезээнде көрдүнген кеземче херээн КАЧ-ның Тыва Республика талазы-биле эргелели оттурган.

Бии-Хем кожууннуң чагырыкчызының бирги оралакчызы Роман Васильевтиң дыңнатканы-биле алырга, септелге ажылдарын кылырын хүлээнип алган Красноярск крайдан организация бодунуң агар санынче акша-төгерикти шилчидип алгаш, планнаттынган ажылды шуптузун кылбайн, чиде берген. Күрүнениң айыыл чок чоруунуң ажылдакчыларының дузазы-биле оларны дилеп тып алыр аргалыг болган.

Туран хоорайда чер шимчээшкининден үрелген хөй квартиралыг бажыңнарның септелгезинге үндүрген акша-хөреңгини оорлап самчыгдаанынга Бии-Хем кожууннуң удуртулгазының хамаарылгазын тодарадыры-биле Тываның Баштыңының негелдези езугаар республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агыйын чаартырының яамызы албан-ажыл аайы-биле хыналданы чорудар.

«Кайы-бир кижилер байып алзын дээш Федералдыг төптен Тывага үндүрүп бээр акша-хөреңгини республиканың удуртулгазы кончуг улуг күжениишкиннер-биле Москвага камгалап ап турар болгай – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Акша-хөреңги оорлаанынга Бии-Хем кожууннуң удуртукчуларының киржилгези билдине бээр болза, олар хоойлу мурнунга харыылаар».

Тывага болган чер шимчээшкининиң уржуктарын чайладырынга федералдыг төптүң курлавырындан үндүрген акша-төгерикти когараан хамаатыларга дузаламчы кылдыр чөптүү-биле үлээри тус чер эрге-чагыргаларындан кончуг хамааржыр деп Шолбан Кара-оол демдеглээш, дуза алган кижилерниң даңзызын чонга ажык-чарлыг чарлаар даалганы суму чагырыкчыларынга берген.

Федералдыг курлавыр фондузундан акша-хөреңгини канчаар чарыгдап турарынга хыналданы күштелдирерин Тываның Баштыңы бо ажыл дээш харыысалгалыг удуртукчулардан негээн.

Возврат к списку