Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан

Тываның Баштыңы эмчилерни ам-даа деткиирин аазаан 29.04.2017
 Апрель 28-те – Россияда Дүрген дуза хүнүнде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүрген эмчи дузазының база медицинаның айыыл-халаптар төвүнүң дежурный эмчилеринге байырны чедирип, амданныг тортту сөңнээн.  
 Төөгүден алгаш көөрге, дүрген эмчи дузазының станциязын 1897 чылда үндезилеп тургускан, чыл эрткенде Москваның кудумчуларынга дүрген дузаның баштайгы аъттыг тергелери көстүп келген. Эмчи дузазын хереглээн чонга бирги чугула ачы-дузаны көргүзүп эгелээнден бээр, бо чылын таптыг-ла 120 чыл болуп турар.
 Эрткен чылын Тываның Чазаа регионнуң медицинаның айыыл-халаптар төвү биле Кызыл хоорайның база Кызыл кожууннуң дүрген дуза станцияларын каттыштырар дугайында доктаалды хүлээп алган. Ийи аңгы албанның материал-техниктиг баазазын база эмчи кадрларын каттыштып, улуг төптү тургусканы ачы-дузаның шынарын бедиткен. Бо хүнде эмчилерниң 14 бригадалары дүн-хүн дивейн кыйгыртылгаларже чедип турар. Чугула дүрген дузаны чедирер амгы үениң дериг-херекселдери-биле чепсегленген Ford, Volkswagen реамобильдер кезээде белен. 
 Тываның Баштыңы чаңгыс аай диспетчер албанының ажылын сонуургаан. Төптүң кол эмчизи Шолбан Сарыглар үш кижи медээлерни хүлээп, ону тускай программа-биле ажылдап кылгаш, эмчи бригадазынга каш шакта дыңнатканын, кайы хире үе болгаш аарыг кижиге чеде бергенил дээш, шуптузун навигатор таварыштыр хайгаарып, демдеглеп турарын тайылбырлаан. Эмчи бригадазы айыттынган хемчээл – 20 минут дургузунда чедер черинге чедер ужурлуг, а төптүң эмчилери 17-18 митутаны чарып, шынарын экижиттинген.  
 «Бир чыл бурунгаар, Кызыл хоорай биле Кызыл кожууннуң дүрген эмчи дуза албаннары биле республиканың медицинаның айыыл-халаптар төвүн каттыштырып, ажылдың уг-шиин өскертип, бар күштерни чаңгыс черге мөөңнээрин шиитпирлээн бис. Дүрген дуза ажылдакчыларның хүнүнде чаа төпке чедип, эмчилерге байыр чедирбишаан, бо үеде байдалын сонуургадым. Шын шиитпирни хүлээп алган-дыр бис. Дүрген дуза төвүнүң диспетчер албанында кыйгыртыглар көвүдээн, чүге дизе Кызыл кожуунну база хандырып эгелээн. Ынчангаш бир келдириишкинге ортумаа-биле 18 минутаны чарып турарын эмчилер чугаалады. Дүрген эмчи дузаның албаны болганда адынга дүгжүп, үени ам-даа кызырарын диледим. Бир чыл бурунгаар чорумда, диспетчерлерниң өрээли тар, эмчилерниң биче када дыштанып, чемнени кааптар чери чок турган болза, ам улуг делгем өрээлдерни тускайлап алганынга таарзындым. Эмчилерниң акша-шалыңынга деткимче акшаларны немээрин бо чоокку хүннерде сайыт-биле кады шиитпирлээрин дугуруштувус» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бижээн.

Возврат к списку