Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы республиканың аалчыларынга болгаш чурттакчыларынга регионнар аразының авиаужудуушкунунуң таарымчалыг графигин хандырган

Тываның эрге-чагыргазы республиканың аалчыларынга болгаш чурттакчыларынга регионнар аразының авиаужудуушкунунуң таарымчалыг графигин хандырган 05.08.2015
 Август 3-тен эгелеп Новосибирскиде авиарейстерниң расписаниези пассажирлерге таарымчалыг болу берген. Тываның Чазааның Кызыл биле Новосибирск, Красноярск хоорайлар аразынга авиа-аргыштырылганың негелделерин эде көөр талазы-биле дилээн Агаар транспортунуң федералдыг агентилели хандырган. Москва рейстеринге ужар пассажирлер ол хоорайларның аэропортунга хөй шак манаашкынга олурары - сайгарылганың кол темазы болган. Росавиацияның баштыңы Александр Нерадьконуң даалгазы-биле чоруткан ажылдарның түңнелинде, авиакомпанияларның самолеттарының ужудуп үнер үезинге өскерилгелерни киирер шиитпир хүлээп алдынган. 
 Август 3-ке чедир расписание езугаар, Москваже ужуп үнер пассажирлер Красноярскиге 5-6 шак, Новосибирскиге 11 шак манаар турган. «Таймыр» компаниязы пассажирлерге эптиг болдурар дээш, ам чаа расписание-биле Новосибирскиден ужуп үнерин 3 шак бурунгаарлаткан: Новосибирск (ужуп үнери 06.05 мин). – Кызыл (09.10./10.00) – Иркутск (13.10); Иркутск 14.05) – Кызыл (15.30./16.20) – Новосибирск (ужуп кээри 17.35.). Москвадан Кызылче пассажирлер Новосибирскиге 1,5 шак үеде чурттуң найысылалындан ужуп кээр үш рейске таваржып болур. А Москваже ужар пассажирлер 1,5 шактан хөй эвес үе дургузунда манааш, Новосибирск – Москва рейизинге бодунуң чоруун уламчылаар.  
 «Таймыр» авиакомпания өскерилгелерни боттандырары-биле, Новосибирск хоорайга база бир самолетту тургузарын планнап турар. Субсидияны бээр дугайында айтырыг шиитпирлеттинген соонда, компанияның удуртулгазы неделяның чеди дугаар хүнүнде Новосибирск – Кызыл/Кызыл – Новосибирск немелде рейсти киирип, өске рейстер-биле таваржы бээриниң санын көвүдедир сорулгалыг. 
 «КрасАвиа» компанияның Красноярск – Кызыл рейзиниң расписаниезин августуң ийиги чартыында эде көрген соонда, 10 хире минутаны камнап алыр. Росавия-биле чардынган керээ езугаар, бир эвес авиакомпанияның талазындан хүлээлгелерин чогуур деңнелге күүсетпес болза, агаар аргыштыралгазын хандырарының айтырыын таарыштырар талазы-биле хемчегни ап болур.

Возврат к списку