Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Өөредилге яамызы школачыларның чайгы кадыкшылга кампаниязының түңнелдерин үндүрген

Тываның Өөредилге яамызы школачыларның чайгы кадыкшылга кампаниязының түңнелдерин үндүрген 28.08.2023

Бо чайын, республика девискээринде 163 лагерьге 16838 оолдар, уруглар дыштанган. Оларның 12663-ү 143 хүндүскү лагерьлерге дыштанган болза, 4051 уругну хоорайдан дашкаар 19 лагерьже хаара туткан. Бо чылын Улуг-Хем кожуунда бир дугаар организастаан хоорай дашкаар «Чодураа» лагерьниң баазазында майгын лагеринге 124 школачылар дыштанган. Бир сменада-ла 30 уруг хүлээп алыр лагерь дөрт аңгы ээлчегге уругларны хүлээген.
«Чодураа» лагери бүрүнү-биле чаартынгаш, оон-даа хөй уругларны дыштандырарын сагындыраал. Россияның Президентизи Владимир Путинниң даалгазы-биле кылдынган уруглар дыштанылгазының аргаларын ам-даа калбартыр дээн федералдыг программаже республиканың киргени, ол перспективаны боттандырар. Улуг-Хем кожуунда лагерьниң чаартылгазынче федералдыг бюджеттен 65 млн. рубльди алыр. Ол акша-хөреңги-биле лагерь девискээринге 30-30 кижи чыдар ийи чаа чуртталга бажыңын тудар. Лагерьге өг хевирлиг столовая тудуун республика казназындан кады акшаландырар.
Лагерьлерге кижизидилгениң чаңгыс аай ажылчын программазын, ол ышкаш “2023 чылдың чайгы кадыкшылга кампаниязының чеди базымы” бүгү-российжи төлевилел хемчеглерин боттандырганы, бо чайын кадыкшылга кампаниязында чаа чүүл болганын, Өөредилге яамызы демдеглээн. “Чайның маадыры” деп темалыг үш муң хире хемчеглер, “Тергииннерниң хүнү” база “Россияның Эзиржигештериниң кады ажылдажылгазы” темалыг блоктар эрткен.
Федералдыг стандарт езугаар, школалар чанында база стационар лагерьлерде эртенги шак күрүнениң ыдык ырыларның үделгези-биле Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрер езулал-биле эгелеп турган. Оолдар “Чугула чүүлдер дугайында чугаа” чырыдыышкын хемчеглеринге киришкен. Республиканың национал школа хөгжүдер институдунуң ажылдап кылганы “Төрээн чериниң хүнү” регионалдыг кезекти лагерьлерниң календарь планынче киирген.
Түр үениң дыштанылга төптериниң организастааны хемчеглерге 15 муң ажыг уруг киришкен. Чайның үш айының дургузунда түр үениң 188 лагерьлери ажылдаан. Культура албан черлериниң баазазында 139 төпке 8 муң ажыг уруглар, а спортчу организациялар баазазында 36 төпке 4 муң ажыг, өөредилге организациязының баазазында 13 төп 2860 оолдар, уругларны хаара туткан.
РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Айыткалында негелделер база немелде өөредилгени сайзырадыр регионалдыг концепция езугаар, бо чайын лагерьлерге анаа дыштанырындан аңгыда, оолдарга тускай турисчи маршруттарны ажылдап кылгаш, боттандырган. 542 школачы шак ындыг сес турисчи походтарга база 14 экскурсияларга киришкен.
Бо чайын бүгү-российжи уруглар төптеринге 53 школачы дыштанган: 43 кижи «Артекке», 10 кижи - «Орлёнокка». Диспансер учедунда 634 уруг санаторлуг-курорт эмнээшкинин алган.
Малчын аалдарда төрелдериниң чанынга 1700 оолдар, уруглар чайлаан. Профилактика субъектилериниң төлээлери уругларның чурттап турарын база олар дээш харыысалгалыг улуг кижилер-биле чугаалажып, 1003 аалдарже рейдилерни кылган.
Элээн каш чүс оолдар, уруглар ажылдап чайлаан. 14-18 харлыг 738 оолдар, уруглар ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының организастааны түр үениң ажылдарынга киришкен.Возврат к списку