Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Частың башкы хүнүнде Шагаан-Арыгда чаа ажыттынган «Бодаган» уруглар сады чаштарны хүлээп эгелээн

Частың башкы хүнүнде Шагаан-Арыгда чаа ажыттынган «Бодаган» уруглар сады чаштарны хүлээп эгелээн  02.03.2022 «Демография» национал төлевилел-биле Шагаан-Арыг хоорайда чаа уруглар садын эрткен чылын туткан. Школа назыны четпээн уруглар албан чери өөредилге ажыл-чорудулгазынга чөпшээрелди бо чоокта алган болгаш, марттың 1-ден 280 чашты хүлээп эгелээни - ада-иелерге үрде манааны өөрүшкүлүг болуушкун болган. Улуг-Хем кожуунда 13 уруглар сады 1,5 муң уругларны хаара туткан. Ол даңзыга немей бир уруглар албан чери ажыттынып, 280 олутту белеткээн. Чаа садик 14 аңгы бөлүктү тускайлаан. Садиктиң эргелекчизи Елизавета Хууракай уругларның бүгү талалыг сайзыралынга таарымчалыг байдалдар тургустунганын чугаалаан: - Амгы үениң мындыг албан черин ажытканы кожууннуң социал инфраструктуразының хөгжүлдезинде улуг базым болган. Дыка хөй ада-иелер, ылаңгыя авалар, уругларын садиктедип кааш, ажылдап үнер арганы алган. Садикте эмчи, логопед база психологтуң өрээлдери, хемчеглер эрттирер улуг шөлдер бары таарымчалыг. Бо чылын республиканың кожууннарынга дөрт ясли садты база Кызыл хоорайга 280 олуттуг ийи уруглар садын ажыдар.

Возврат к списку