Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның орук-транспорт яамызы бо-ла орук озал-ондаа болгулаар черлерни илередир база чок кылыр ажылды ам-даа уламчылаар

Тываның орук-транспорт яамызы бо-ла орук озал-ондаа болгулаар черлерни илередир база чок кылыр ажылды ам-даа уламчылаар 01.11.2023

Тываның Орук-транспорт яамызының специалистери бо чылдың тос айларында республиканың оруктарынга озал-ондактарны өөренип көргеш, эң хөй орук-транспорт болуушкуннары болган черлерни тодараткан. Шагаан-Арыг чоогунда автоорук, Кызыл хоорайда Эрзинская – Полигонная – 75 лет Победы кудумчулар белдирлеринде база Кочетов кудумчузунда 50 биле 53 дугаарлыг бажыңнар чаны, Чульдумде 40 дугаар бажың дужунда участоктар хамааржыр болган.

Ол орук участоктарында айыыл чок чорукту күштелдирери-биле чогуур хемчеглерни алган. Шагаан-Арыгже кирер орукта фотовидеофиксация комплекизин немей салып, кылымал “дөңгелчиктерни” чаткан. Кочетов биле Чульдум кудумчуларда участоктарда «Чадаг кижи эртер чер» деп орук демдээн солаан. Эрзинская, Полигонная база 75 лет Победы белдирлеринге светофорну 2024 чылда тургузар деп шиитпирлээн.

Эксперттер Кызылда оон аңгы, айыылдыг 14 орук участоктарын, «Туран» сыын ажыл-агыйынче орукта ондактыг черни илередип, оларга чогуур ажылдарны чорударын планнаан. Чадаг кижи кылаштаар черлерни чылдырып, улус кылаштап эртер черлерни калбартып, кыдыын херимнеп, орук демдээн тургузуп, дааштыг дилиндекти кылырын организастаар.

Республика найысылалында Кочетов (Мөңгүлек мурну), Салчак Тока, Бай-Хаакская (долгандырыг), Полигонная база Магистральная кудумчуларынга септелге ажылдарын бо чылын доозуп, орук болуушкуннарын чавырылдырар деп турарын, Орук-транспорт яамызы демдеглээн.

Чадаг кижи эртер 104 черни чаарткан, оларның чартык кезиии өөредилге черлериниң чанында. Чолаачыларның кичээнгейин хаара тудары-биле, федералдыг, регионалдыг база муниципалдар аразының автооруктарында реклама азар тускай черлерни тургускан.

Сөөлгү үш чылда, Тываның орукчылары орук-транспорт болуушкуннары болган 13 черни база федералдыг, регионалдыг база Кызылдың оруктарында айыылдыг 15 участокту септеп-селип, айыыл чок болдурган. Ол участоктарны экижидип, фотовидеофиксация камералары-биле дерээн.


Возврат к списку