Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан 31.08.2018
Тывада база Иркутск облазының Братск хоорайда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программа күүселдезиниң айтырыгларын чугаалашкан хурал август 30-де, Новосибирск хоорайга, болуп эрткен. 
Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырын деткиир фонд – Күрүне корпорациязының Хайгааракчы чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырын деткиир фонд – Күрүне корпорациязының баштаар чериниң даргазы – чиңгине директор Константин Цицин, Федерация округунуң субъектилер баштыңнары ол хуралга киришкен. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралдың киржикчилеринге программа күүселдезин таныштырган.  
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, республикада хөй квартиралыг 17 бажыңны ажыглалче дужааган, ооң 13-үнде чурттакчылар көжүп кирген. Август айда чаа 5 объектини тудуп дооскан, ажыглалче кииреринге чөпшээрел алыр ажылдар чоруп турар. Бо чылдың төнчүзүнге чедир хөй квартиралыг ам-даа дөрт бажыңны дужаары планнаттынган. Оон өске дөрт бажыңның тудуун келир чылын доозар. 2019 чылдың сентябрьда программа доостур болгаш, тодаргай план-графикти бадылаан.
«Республикада байдал амдыызында нарын, ындыг болзажок адрестиг программаның доостур хуусааларын болгаш чадаларын эки билир бис. Чаа план-графикти үе шаанда күүседиринге хыналданы хандырып, айыттынган хуусаадан ону чылдырбас херек» – деп, Сергей Меняйло чугаалаан. 
Сергей Степашин, өскээр көжүрер программаны узадыр дугайында хоойлу октябрьда хүлээп алдынарын, дыңнаткан. Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд ам-даа алды чыл ажылдаар боор деп ол чугаалаан. Аварийлиг болгаш эргижирээн бажыңнардан өскээр көжүрер программа ол хире хуусааже чыла бээр. Программа-биле бажың тудуп турар тудуг организацияларынга негелделерни чаа хоойлуда шыңгыыраткан деп, Степашин чугаалаан. «Тывада-даа, Братскда-даа айтырыг чаңгыс – тудуг хүлээникчилириниң кудуруктары бар» - деп, интервью берип тура демдеглээш, 7 млн. рубль акша оорлапкан бир подрядчикти чүгле 20 муң рубльге торгаап каанын чугаалаан.  
Аварийлиг болгаш эргижирээн бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программаже федералдыг бюджеттен чыл санында 25 млрд. рубльди 2019 чылдан үндүрүп эгелээрин Сергей Степашин ооң мурнунда дыңнаткан.  
Тывада аварийлиг бажыңнардан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылаар.

Возврат к списку