Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен

Тываның 2116 школа доозукчуларынга сөөлгү коңга эткен 25.05.2022 Бөгүн май 25-те, Тываның 175 школаларынга 11 класстың 2116 доозукчузунга байырлыг шугум чыскаалы болуп эрткен. Росхереглелхайгааралының регион эргелелиниң санитар-эпидемиологтуг негелделерин сагывышаан, сөөлгү коңганы эрттирген.

 Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның 8 дугаар школазының сөөлгү коңга байырлалынга киржип, доозукчуларга чагыг сөстү берген.
«11 чыл иштинде кызымаккай ажылдаан силер. Ам чүгле чаңгыс, харыысалгалыг базым арткан – доозарының түңнел аттестациязы. Ооң соонда силерге амыдыралдың шупту эжиктери ажыттынар. Амыдырал-чуртталганың кандыг-даа оруктарын шилип алзыңарза, Тыва силер дээш кезээде өөрүүр. Тываның школачылары депшилгелиг болгаш шынарлыг билиглерни ап, боттарының сонуургалдары-биле немей өөренип чорзун дээш, бүгү-ле чүүлдерни бир дугаарында кылыр бис” – деп, губернатор чугаалаан.
Башкыларынга, ада-иелеринге, биче төрээн чери – Тывазынга өөрүп четтиргенин көксү-чүрээнге шыгжап чоруур кылдыр оолдар, кыстарга база чагаан.
Владислав Ховалыг школаның башкылар коллективинге "өөреникчи бүрүзүнге берген чугула амыдыралчы күш-ажылы, шыдамык, шудургу чоруу, ажы-төлге ынакшылы дээш” өөрүп четтиргенин илереткен.

Тываның Чазаа муниципалитеттер болгаш школа баштаар черлериниң адынче кызыгаарлаан чамдык хемчеглерни сагыыр дугайында сүмелерни чоруткан турган. Ынчангаш байырлыг чыскаалды арыг агаарга эрттирген. А кудумчуга байырлал эрттирер дээрге агаар-бойдузу таарымча чок болган черлерге, санитар-эпидемиологтуг бүгү негелделерни сагып эрттирген.
Оон аңгыда сөөлгү коңга байырлалының хүнүнде арага аймаан садарын хораан. Тус чер бот-башкарылга органнары полиция-биле кады рейдилерни организастаар. Ол ышкаш “сөөлгү коңга” байырлалын буфеттер, столоваялар, барлар, кафе, кафетерий, караоке-барлар, банкет залдары, рестораннар, дүнеки клубтар дээн ышкаш, хөй-ниитиниң чемненилге черлеринге эрттирерин шуут хораан.

Возврат к списку