Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Агаар-десант шериглери – эрес-дидим болгаш профессионал чоруктуң демдээ

Тываның Баштыңы: Агаар-десант шериглери – эрес-дидим болгаш профессионал чоруктуң демдээ 03.08.2015
 Россияның агаар-десант шерии 85 чылын демдеглеп эрттирген. Чурттуң аңгы-аңгы хоорайларында байырлыг хемчеглер эрткен. «Тываның оолдарынга: дайынчы хөделиишкиннерде мөчээннерге болгаш дириглерге» деп десантчыларга тураскаалды байырлыг ол хүнде Тывада ажыткан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол профессионал байырлалы-биле десанчыларга байырны чедирген: «Хүндүлүг агаар-десант шерииниң хоочуннары, десанчы шериглер! Россияның Чепсектиг күштериниң эң кол кезээ – агаар-десант шериглерин тургускандан бээр бөгүн 85 чыл болуп турар. Ол онзагай хүн. «Чалгынныг чадаг шериглерниң» дайынчыларының сыныш чок мөзү-бүдүжүн, маадырлыг чоруун болгаш эрес-дидимин Ада-чурттуң Улуг дайыныныңчылдарында түрлүг болгаш каржы-дошкун дайзын бодунга көрүп эрткен. Агаар-десант шериглери тайбың-даа үеде терроризмге болгаш бандидизмге удур сүртенчиг күш-түр.
  Агаар-десант шериглери – чурттуң камгалакчыларының эрес-дидиминиң болгаш профессионал чоруунуң демдээ-дир. Бистиң Төрээн чуртувустуң сонуургалдарын эң-не мурнуку одуругда сыныш чок камгалаар дээш, десанчы шериглер магадаашкынга болгаш хүндүткелге төлептиг. 
  Төрээн чуртунга бердинген болгаш дайынчы акы-дуңмалышкы чагыгларны ыдыктыы-биле кадагалап билир, сагыш-сеткили күштүг, бергелерниң мурнунга коргуш чок – ол десанчылар-дыр!
  Россияның агаар-десант шерииниң хоочуннарынга, бөгүнде албан хүлээлгезин эрттирип турарларга, кадыкшылды, чаагай чорукту чедиишкиннерни, арыг дээрни чүректиң ханызындан күзедим! Силерге болгаш Силерниң өг-бүлеңерге чаагай чорукту күзедим!»

Возврат к списку