Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росхереглелхайгааралы ажылдакчыларын албан тарыдарын ажыл берикчилеринге сагындырган

Росхереглелхайгааралы ажылдакчыларын албан тарыдарын ажыл берикчилеринге сагындырган 14.11.2023

Бо неделяда республикада сезоннуг халдавырлыг гриппке удур 33950 санныг вакцина келгенин, ТР-ниң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Республиканың 151692 чурттакчызы, азы тарыышкын планының 76 хуузу камгалал тарылганы салдырткан. Ынчалза-даа Росхереглел хайгааралының регионалдыг эргелели чамдык ажыл берикчилери санитарлыг хоойлужудулга езугаар ажылдакчыларынга тарылга салдырарын саададып турарын демдеглээн.

Чурттакчы чоннуң аарыычал бөлүүнде кижилерни, бичии уругларны тарыыр кылдыр вакцина ам үш дугаар келгени бо. Август төнчүзүнде база сентябрьда келген ийи партия – «Ультрикс Квадри» база «Совигрипп»-биле 6 айдан өрү харлыг чаштарны, 60 хардан өрү назылыг кырганнарны, иштиг херээженнерни база хөй кижилер-биле сырый ажылдап турарларны тараан.

33 950 санныг вакцинаны садарынга республика бюджединден 6 млн ажыг рубльди тускайлаан.

Ажыл берикчилери 4810 кижини тарытканын эпидемиологтар дыңнаткан. ТР-де ИХЯ, ФККА ТР-де эргелели, Росгвардияның ТР-де эргелели, Россияның ОБЯ ТР-де кол эргелели, «Тардан Голд» КХН, «Лунсин» КХН, «Восток» КХН, «Ойна» алдын артели, «Тываның даг-руда компаниязы» БК боттарының ажылдакчыларын тарыткан. Чамдык улуг ажыл берикчилери ажылдакчыларының санитарлыг чаагай чоруунга тоомча чок болуп турарын регионалдыг Росхереглел хайгааралы айыткан.

Ооң чижээнге «Тардан голд» КХН-ни айтып болур. Ында ажылдап турар 400 ажыг кижиден 153 кижи тарыткан, азы коллективтиң 34,7 хуузу. «Тываның даг-руда компаниязы» КХН бүдүрүлгеде ажылдап турар ажылчыннарның чүгле 8,5 хуузу вакцинаны салдырган. А «Межегейхөмүр» БК КХН тарыткан кижилериниң медээзин шуут бербээн.

Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели юридиктиг черлерниң адрезинче санитарлыг хоойлужудулга албан сагыыр негелделерин хажыдып болбазын сагындырган бижикти чоруткан.


Возврат к списку