Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Николай Рогожкин: шуулган инновация шиитпирлерин хүлээринге идиг болурун күзээр-дир мен!

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи  Николай Рогожкин: шуулган инновация шиитпирлерин хүлээринге идиг болурун күзээр-дир мен! 19.09.2015
 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Николай Рогожкин делегей аныяктарының «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» I шуулганның киржикчилеринге байыр чедириишкинин чоруткан: 
 - Хүндүлүг «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» шуулганның киржикчилери болгаш организаторлары! 
 Делегейниң 12 чурттарындан аалчыларны болгаш Россияның дыка хөй регионнарындан профессионал чедиишкинче чүткээн 300 ажыг талантылыг, тура-соруктуг аныяк оолдар, кыстарны хемчег каттыштырган. Шуулган өөредилге, культура, туризм, экология, сайгарлыкчы чорук болгаш делегей харылзааларының адырынга бодун көргүзеринге, ниити планнарны сайгарарынга таарымчалыг арганы силерге берген. 
  Эксперттерге бодунуң хөй талалыг инициативаларын таныштырар, профессионалдар-биле харылзажыр, Россияның регионнарында болгаш даштыкы чурттарда коллегалары-биле ажыл-агыйжы харылзааны таарыштырар арганы шуулган берген. 
  Шуулганның өөредилге болгаш ажыл-херек программазы чымыштыг-даа болза, Тываның катаптаттынмас бойдус чурумалы, байлак төөгү-культура өнчү-салгалы болгаш онзагай энергетиказы-биле чоок таныжар боор силер. 
 Амыдыралга боттандырар аргалыг инновация шиитпирлерин хүлээп алырынга шуулган идиг болурун күзээр-дир мен. Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолга, Тыва Республиканың Чазаанга, шуулганны төлептиг белеткээн бүгү парнтерларга болгаш эксперттерге өөрүп четтирдим. 
 Тыва Республиканың, Сибирь федералдыг округтуң болгаш Россияның социал болгаш экономиктиг хөгжүлдезинге үлүүн киириштириксээн силерниң аныяктарыңарның хөй-ниитичи болгаш сайгарлыкчы эгелээшкиннеринге немелде чүткүлдү шуулган бээр дээрзинге бүзүрэр мен. 
 Силер бүгүдеге үре-түңнелдиг ажылды болгаш экини күзедим!

Возврат к списку