Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өртке удур онза чурумну октябрь 19-ка чедир узаткан

Тывада өртке удур онза чурумну октябрь 19-ка чедир узаткан 30.09.2022 Республика девискээринде өртке удур онза чурумну сентябрь 29-тан октябрь 19-ка чедир узаткан. Ол дээрге, арга-арыг киреринге, одаг кыпсырынга, бажыңнар база чурттакчылыг пунктлар чоогунга кургаг сиген болгаш бок өрттедиринге кызыгаарлаашкыннары узатканы-дыр. Бөгүнде ниитизи-биле 3366 гектар шөлдүг тос өрт хып турар. Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Таңды база Тес-Хем кожууннар өрт-биле демисежип турар. Өрттерниң хып үнгенинге хөй кезиинде кижилер буруулуг.
Тос өрттүң эң улуг хемчээлди Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана арга-арыг ажыл-агыйында, 2355 гектар шөлде дөрт өрт хып турар. Ону өжүрер дээш 140 кижини, 24 санныг техниканы хаара туткан.
Улуг-Хем база Чөөн-Хемчик кожууннарда бойдус өрттеринден муниципалдыг чергелиг онза байдал чурумун киирген.
«Убсунур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус заповеднигинде 93,5 гектар арга-арыгда база 10 гектар анаа черлерде хыпкан өрттү сентябрьның 25-тен тура өжүрүп турар. Кижилерниң буруузу-биле өрттер өөскээни билдинген.
Өр айыыл эгелээнден тура, иштики херектер органнарынче арга-арыг өрттеринге буруулуг кижилерни илередип тывар дугайында 188 билдириишкин кирген, хыналдалар чоруп турар.
Онза байдал чурумунуң үезинде арга-арыгга өрт айыылының чурумнарын хажытканы дээш 40000-тан 50000 рубльга, а албан-дужаалдыг кижилер база юридиктиктиг черлер – 60000-тан 1000000 рубль акшага торгаадып болурун сагындыраал.

Возврат к списку