Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлеринге 18 муң ажыг школачылар дыштаныр

Тывада уругларның чайгы дыштанылга лагерьлеринге 18 муң ажыг школачылар дыштаныр 25.05.2021
Тывада 184 кадыкшылга лагерьлери уругларның чайгы дыштанылгазын организастаар. Бөгүн республика чазаанга дыштанылга сезонунга белеткел дээш харыысалгалыг яамылар болгаш ведомстволарның удуртукчулары ынчаар отчеттаан. 
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы 184 лагерьниң 163-үн школа чанының хүндүскү лагери кылдыр планнаанын дыңнаткан. Аңаа 14,2 муң уруглар, оолдар дыштаныр. Хоорай чоогунуң 21 лагери 3,8 муң уругларны хүлээп алыр.
 Республикада 69 муң ажыг уругларның чүгле 26,3 хуузун лагерьлерге хаара тудар. Коронавирус пандемиязы-биле холбаштыр кызыгаарлаттынган хемчеглер ам-даа уламчылап турарындан база РФ-тиң кол санитар эмчизиниң негелдези езугаар, хоорайдан дашкаар лагерьлерни чүгле 75 хуу долдурар. Республиканың чазаа лагерьлерже путевка албайн барган уругларны янзы-бүрү клубтар, спортчу школалар, библиотекалар болгаш культура бажыңнарында дыштанылга төптеринче хаара тудар. Ындыг лагерьлерниң саны - 264. Аңаа шупту 2945 кижи ажылдаар, ооң иштинде 370 эмчи. Олар шупту ковидке тестилиг эмчи шинчилгезин албан эртер. 1,7 муң ажылдакчы коронавируска удур долу тарыышкынны алган. Артканнары ийи дугаарын ам салдырар. 
Школа чанының лагерьлериниң бирги ээлчээ июнь 1-де эгелээр. Хоорайдан дашкаар лагерьлер июньнуң 10-дан 16-га чедир ажыттынар. Ол үеге чедир лагерьлер чедер-четпестерин эдип, белениниң паспорттарын алыр ужурлуг. 
Лагерьлерниң белеткелинге хамаарыштыр сагындырыглар хөй болганын демдеглезе чогуур. Бо чылын санитар-эпидемиологтуг айыыл чок чорукче онза кичээнгейни углаан. Ылаңгыя чем кылыр блоктуң ажылынче, суг хандырылгазынче, чунар болгаш чуунду төгер черлерже арыг-силигниң негелделери шыңгыыраан. 
Ынчангаш лагерьлерниң хөй кезии белениниң паспортун алырынга бергедежип болуру хурал үезинде билдинген. Чамдык лагерьлер амдыгаа чедир септелгезин дооспаан, чем кылыр черниң дериг-херекселдери четче эвес. Роспотребнадзорнуң специалистери аяк-сава чуур машиналар чогун онзалап айыткан. 
Инфекциялар багай чугдунган аяк-чава аймаа таварыштыр тараар болганда, шупту лагерьлер, школа чанының база, аяк-сава чуур машиналарны албан садар ужурлуг. Халдавырлыг аарыглар талазы-биле Тыва РФ-те чогумча чок регионнарның бирээзинге санадырын Роспотребнадзор эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак сагындырган. Ындыг болганда, лагерьлерге аяк-сава чуур машина албан турарын чедип алыр. Ол дээш харыысалга муниципалдыг эрге-чагыргаларга онаажыр болгаш, ону хоорай болгаш кожуун чагырга даргалары боттары харыылаар.

Возврат к списку