Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Татарстан Кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чаарткан

Тыва биле Татарстан Кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чаарткан 14.11.2022

Татарстанның бүдүрүлгелери Тыва Республика ышкаш регионнар-биле кады ажылдажылгага сонургалдыг деп, Татарстанның Президентизи Рустам Минниханов Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг-биле ужуражып тура демдеглээн. Ийи тала регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглап, бараан солчулгазының хемчээлин улгаттырар базымнарның айтырыгларын чугаалашкан.
«Ужуражылгавыска сеткилимден өөрүп тур мен. 2016 чылда силерниң регионга чораан мен. Дыка хөй солун чүүлдерни көрдүм. Улусчу ужур-чаңчылдарны болгаш культураңарны кадагалап чорууруңар онза чораан» - деп, Рустам Минниханов Тываның Баштыңынга чугаалаан.
Ноябрь 11-де, Казань Кремлинге Тыва Республиканың Чазаа биле Татарстан Республиканың Чазааның аразында экономика, культура, социал болгаш өске-даа адырларга кады ажылдажылга дугайында керээге аттарны салган.
Тываның Баштыңы хөгжүлдениң чаа дээштиг аргаларын тывар дээш ажылдап турарын демдеглээн. Россияның экономиказын чөөн чүкче угландырганы чаа перспективаларны берген. Тыва барыын Кыдатче Моолду таварты чурттар аразының демир-орук коридорун ажыдарын саналдап киирген, Россияның чазаанда ону көрүп турар. Күрүне кызыгаарының тыва участогунда хөй талалыг чурумга ажылдаар эрттирилге пунктузун эде кылып, амгы үениң логистика инфраструктуралыг онза экономиктиг зонаны хевирлээр ажылдар чоруп турар.
«Кады ажылдаар айтырыглар болгаш санал-оналдар хөй. Бөгүнгү чугаавыс ат салган Дугуржулгавыстың үре-түңнелдиг кады ажылдажылганың ужуу апаарынга бүзүрээр мен. Бистиң чурттуң регионнар аразында харылзаазын болгаш чоннарның чаңгыс демин быжыглаарынга боттарыңарның үлүг-хууңарны киирип чорууңар, чылыг хүлээп алыышкыныңар дээш четтирдим. Рустам Нургалиевич, Силерни база Татарстанның чонун Азия төвүнге өөрүшкү-биле манаар бис» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
Регионнар аразында кады ажылдажылга керээзинге аттарны 2016 чылда салган турган. Керээни чаартканы кады ажылдажылга харылзаазын калбартыр ужурлуг. Татарстан Республиканың Үлетпүр болгаш садыг яамызы Татарстанның талазындан ажылдың кол дүүштүрүкчү болур.
Тыва Республиканың Баштыңы Казаньга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле чораан. Владислав Ховалыг Татарстанга республиканың экономиктиг болгаш инвестиция курлавырын көргүскен Чаңгыс аай презентация төвүнге чедип, ТР-ниң Экономика база ТР-ниң Тудуг яамыларынга ужуражылгаларны кылып, «Казань» агроүлетпүр парыгының ажыл-чорудулгазын өөренип көрген.


Возврат к списку