Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада арга-арыг өрттери чок

Тывада арга-арыг өрттери чок 15.05.2019
Регионнуң диспетчер албанының 2019 чылдың май 14-те 18.15 шакта дыңнадыы-биле алырга, Тыва Республиканың арга-арыг фондузунуң девискээрлеринде өөскүп турар өрттер бүрүткеттинмээн.
Баштайгы хонуунда 12 (75 хуу), ийиги хонуунда 2 (12,5 хуу), ооң соонда хонуктарда 2 (12,5 хуу) өрттерни дарый өжүрген. Арга-арыгга хыпкан өрттерниң 15-иде (93 хуузунда) кижилер буруулуг, а кургаг сиген өрттедип тургаш 1 өрттү үндүрген.  
ТР-ниң Бойдус яамызының курлавырында 59 санныг техника аймаа база 216 кижи бар, оларның 72-зи “Арга-арыгны авиация-биле камгалаар” АӨА-ның, а 144-ү – ӨАА ажылдакчылары.  
2019 чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден, арга-арыг фондузунуң черлеринге 1995,20 га шөлдүг 16 арга-арыг өрттери демдеглеттинген. Ооң 1775,2 газы арга-арыглыг, 220 газы арга чок черлерге болган. Оон аңгыда 71 га федералдыг черге 1 арга-арыг өртү бүрүткеттинген.
 Эрткен чылдың бо-ла үезинде 197 га черге 1 арга-арыг өртү болган. 2018 чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден 20 арга-арыг өрттүн демдеглээн. 665,5 га арга-арыгга, 180,0 га арга-арыглыг эвес черге, ниитизи-биле 843,5 га шөлдер өрттенген. Эрткен чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, өрттерниң саны 20 хуу, азы 4 санга эвээжээн. 
 Ап чоруткан хемчеглер: 
Тыва Республиканың Чазаа 2019 чылдың апрель 9-та № 160 доктаалы-биле Тыва Республиканың девискээринге 2019 чылдың апрель 10-дан 30-ге чедир арга-арыгже кирерин хораан. Тыва Республиканың Чазааның 2019 чылдың апрель 30-де № 212 доктаалы-биле, 2019 чылдың май 1-ден 31-ге чедир Тыва Республиканың девискээринге арга-арыгже кирерин бүрүнү-биле хораан. 
Чеди-Хөл кожуун девискээринде арга-арыг өрттериниң өөскээни-биле, Чеди-Хөл кожуун чагыргазы 2019 чылдың май 6-да үндүрген № 200 доктаалы-биле арга-арыглыг черлерге муниципалдыг онза байдал чурумун чарлаан. Арга-арыгга өрт өөскээн уржуундан, Таңды кожуун чагыргазы 2019 чылдың май 10-да № 204 доктаалы-биле, мунципалдыг кожууннуң арга-арыгларынга онза байдал чурумун киирген.  
2019 чылдың өрт айыылының сезону эгелээнден бээр, арга-арыглыг черлерге өртке удур дүрүмнерни хажытканы дээш, 46 административтиг протоколдарны долдурган.

Возврат к списку