Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызыл кожуун чагыргазы-биле «муниципалдыг шакты» эрттирген

Тываның Баштыңы Кызыл кожуун чагыргазы-биле «муниципалдыг шакты» эрттирген 16.11.2020
Кызыл кожуун – муниципалдыг улуг тургузугларның бирээзи. Ол найысылалга эң чоок, харын-даа катчып чыдар. 
Кожуун удуртулгазының аныяк кадрлары, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле эрткен ээлчеглиг “муниципалдыг шакта”, боттарының ажылының дугайында чугаалаан. 
Республика Баштыңы чагырга бажыңының баарында көдээ ажыл-агый ярмарказы эртип турарын көргеш, көдээ бүдүрүкчүлерниң чанынга четкен. Чагырга чери көдээ ишчилерге акша ажылдап алыр арганы тургусканын ол демдеглээн. «Эртемнер башкылары-биле көдээ школаларны хандырар айтырыгны база шиитпрлептериңерге идегээр мен. Школалар ээнзиревес кылдыр, көдээ девискээрлерни хөгжүдүп, социал объектилерни тудуп, септеп-селиир херек. Кижилер ажылдыг болуп, акша-шалыңын бажыңнарынга эккээр кылдыр. Ынчан хоорайже дывыржып, ажы-төлүн төрелдеринге тургузуп, ада-ие ажыл тып чадап турар деп чүве турбас” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. 
 Көдээден кижилерниң көжүп кээп турарындан, Каа-Хем суур эң хөй чурттакчылыг чер апарып, школа, уруглар садтары сыңышпастаан. Чагырганың удуртулгазы чоннуң айтырыгларын кичээнгейге дарый ап, күштерни база аргаларны таарыштыр салырын боданыр херек деп, Тываның Баштыңы айыткан. 
 Республика Баштыңы ажыл-чорудулгазының чурумун бадылап алырын чагырга ажылдакчыларынга сүмелээн. Айтырыгларны көрүп тургаш, боданып, шалыпкын хөделир ажылчын бөлүктерни тургузар. Хүн бүрүде шиитпирлерни үндүрер, ылаңгыя чер-өнчү айтырыгларын чурумчудар талазы-биле. Көдээниң чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазын экижидеринче угланган күжениишкиннерни салыр. 
Кожуун чагыргазының төлээлери кудумчуларны чырык-биле хандырар дээш ажылдап турарын чугаалаан. Сукпакта 5, Каа-Хемде 7, шупту 12 кудумчу чырый берген. «Дар» дачалар, МТФ база Серебрянка микрорайонунче пассажирлер аргыштырылгазын чедип алыр дээш хоорай мэриязы-биле кады ажылдап турар.  
«Пандемия-биле демисел – кол айтырыг. Каа-Хем суурда 40 кижи чыдар стационар бары эки. Ындыг-даа болза, сулараан ажыы чок. Дезинфекция дээрге, кол хемчег эвес деп, билзе чогуур. Кижилерни амы-тыны, кадыкшылы бирги черде болуп, профилактиктиг хемчеглерни сагыырын чедип алыр ужурлуг силер. Чаңгыс чер-чурттугларыңарның чугула айтырыгларын шиитпирлежип тура, оларның үнелелин чедип алыңар» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку