Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Социал хөмүр” төлевилели-биле одаар чүүлдү республиканың кожууннарынче сөөртүп эгелээн

“Социал хөмүр” төлевилели-биле одаар чүүлдү республиканың кожууннарынче сөөртүп эгелээн 05.09.2022 Республиканың күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының оралакчызы Чечена Дудуптуң чугаазы-биле алырга, сентябрь 1-ден республиканың кожууннарынче “Социал хөмүр” төлевилели-биле хөмүрнү сөөртүп эгелээн. Бирги ээлчегде ыраккы Мөңгүн-Тайга болгаш Бай-Тайга кожууннарже социал хөмүрнү чедирер.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның эгелекчи саналы-биле, республиканың Чазаа болгаш “ТДРК” кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел социал-экономиктиг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты эрткен чылдың төнчүзүнде салган. Ук компания бо чылын “Социал хөмүр” төлевилелиниң фондузунче 21 млн. рубль түңнүг одаар чүүлдү киирерин хүлээнген.
Төлевилелдиң күүседикчилери - республиканың Одалга болгаш энергетика, Күш-ажыл болгаш социал политика яамылары. Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы күрүне деткимчезин алыр хамаатыларның даңзызын тургузуп бээрге, Одалга болгаш энергетика яамызы хөмүрнү саткаш, кожууннарга чедирер. Хөмүр болгаш ыяшты социал дуза алыкчызының адрезинге чедиргеш, дүжүрер ажылды кожуун чагыргаларының күш-ажыл болгаш социал дуза эргелелдери харыылаар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал дуза кылдыр хөмүр азы ыяшты чылда 1 катап бээр. Социал дуза алыкчылары болур 1 өг-бүлеге-ле 2 тонна 145 кг. хөмүрнү, а Тожу болгаш Тере-Хөл кожууннарга 4,8 куб ыяшты бээр.
Кызыл хоорайда хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг социал хөмүр-даш алыкчыларының даңзызын чазын-на тургузуп каан дээрзин, Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвү дыңнаткан. Ук деткимчени алырда, ада-иезиниң документилериниң, назы четпээн уругларының төрүттүнген дугайында херечилелдериниң, чурттап олурар оран-савазының хоойлу ёзугаар бадыткап турар документилериниң хоолгалары болгаш өг-бүлениң сөөлгү үш ай дургузунда орулгазының дугайында справка херек.
“Социал хөмүр-даш” төлевилел 6 дугаар чыл ажылдап турар. Чазак чылдан чылче дуза херек өг-бүлелерни хөйү-биле хандырар хемчеглерни чорудуп турарын сагындыраал. 2017 чылда 718 өг-бүлеге, 2018 чылда 1061, 2019 чылда 2032, 2020 чылда 3085, эрткен чылын 3222 өг-бүлени социал хөмүр болгаш ыяш-биле хандырган.

Возврат к списку