Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Улусчу фронтунуң регионалдыг салбырының конференциязынга киришкен

Тываның Баштыңы Улусчу фронтунуң регионалдыг салбырының конференциязынга киришкен 11.11.2023

Владислав Ховалыг Улусчу фронтунуң регионалдыг салбырының конференциязынга аалчы болуп  киржип,  республикада национал төлевилелдер күүселдезинге мониторинг түңнелдерин база “Улусчу фронт Россия дээш” деп бүгү-российжи хөй-ниити шимчээшкининиң регионалдыг штавының чаа составын соңгуур шиитпирлер хүлээп алыышкынын дыңнаан. Конференцияның төнчүзүнде, «Бүгү чүүлдү тиилелгеже!» деп төлевилелдиң киржикчилеринге өөрүп четтириишкинниң бижиктерин болгаш Путинниң командазы аттыг шаңналдарны тывыскан.

Конференцияның ажылынга Улусчу фронтунуң төпчүткен күүскомунуң кежигүннери, Сибирь болгаш Ыраккы чөөн чүк федералдыг округтар регионнары-биле ажылдаар департаментиниң удуртукчузу Ирина Родина болгаш Департаментиниң кол чөвүлекчизи Егор Смирнов база кээп киришкен.

Владислав Ховалыг хемчегге киришкеш, чоннуң сонуургалдарын камгалаар херекке идепкейлиг ажыл-чорудулгазы дээш чыылганнарга өөрүп четтиргенин илереткен. Улусчу фронт эксперттериниң шүгүмчүлели күүсекчи эрге-чагырга органнарынга дээштиг сорукту берип турарын республиканың удуртукчузу демдеглээн.

Республикада национал төлевилелдер күүселдезинге мониторингиниң түңнелдеринге  илеткелдерни дыңнаан. Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңи, чуртталга-коммунал ажыл-агыйы, экология, кадык камгалалы, өөредилге болгаш эртем, культура адырларында нацио­нал төлевилелдерниң боттанылгазының дугайында ук адырларның төлээлери илеткелдерни кылган.

Конференцияның киржикчилери  Улусчу фронтунуң регионалдыг штавының чаа составын бадылаан. Регионалдыг салбырның ккежигүннериниң бадылаашкыны-биле, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парлаемнт) депутады, ТР-ниң Садыг-саарылга палатазының эвилел даргазы Аяс Мөңгени Улусчу фронтунуң Тыва Республикада регионалдыг штавының даргазынга соңгаан.

ТР-ниң Баштыңы Владислав Ховалыг Улусчу фронтунуң тургустунганындан бээр 10 чылдаан ою-биле «Бүгү чүүлдү тиилелгеже!» деп төлевилелдиң киржикчилеринге өөрүп четтириишкинниң бижиктерин болгаш Путинниң командазы аттыг шаңналдарны тывыскан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Улусчу фронтунуң регионалдыг күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчин «Улусчу фронт. Бүгү чүүлдү тиилелгеже!» төлевилелге идепкейлиг киржип, тус­кай шериг операциязында киржип турар шериглерже чорудар гуманитарлыг дуза чыырынга идепкейлиг киржилгези дээш регионалдыг салбырның кежигүннери - Тыва Республиканың Каратэ федерациязының президентизиниң оралакчызы, Азербайджан диаспораның даргазы Чингиз Алиевке, Тываның политехник­тиг техникумунда хөй ажыл-чорудулгалыг төптүң удуртукчузу Александр Буланкинге, Ада-чурттуң дайынчыларының өг-бүлелериниң комитедин удуртуп турар Айлана Дан-Сюрюнге, ТР-ниң Садыг-саарылга палатазының эвилел вице-президентизи Владимир Журавлевка, республиканың 2 дугаар эмнелгезиниң кол эмчизи, ТР-ниң Медицина палатазының даргазы Анджела Канчыыр- оолга, ТР-ниң Садыг-саарылга палатазының эвилел даргазы, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Аяс Мөңгеге, Кызыл кожууннуң «Эврика» немелде өөредилге төвүнүң педагогу, “Азияның төвү” этноковоркингиниң куратору Кара Ондарга, «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязының Тывада регионалдыг салбырының даргазы Мерген Санчай-оолга, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, дайынчы хөделиишкиннер хоочуну, Афган хоочуннарының российжи эвилелиниң кежигүнү Эрес Хууракка, «Улусчу фронт. Чончу полк» регионалдыг төлевилелдиң координатору Александра Шагировага өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.

Владислав Ховалыг Өөрүп четтириишкин бижиктерин тутсуп тура, Тывада Улусчу фронт тускай шериг операциязының эге хүннеринден эгелээш, шериг албанныгларга дузаламчы чыырының штаб төвү болуп ажылдап турарын демдеглээн: «Спортчулар, актерлар, сайгарлыкчылар, башкылар, эмчилер, тренерлер, дайынчы хөделиишкиннер хоочуннары – чурттуң чаа девисээрлеринче база ТШО зоназынче гуманитралыг чүъктү чыып, чедиреринге шупту идепкйелиг киржип турар». Республиканың Баштыңы дайынчыларның чагыы-биле четкилерни өрүп кылып турар “Улусчу фронтунуң” волонтерлар каттыжыышкынын моон-даа соңгар деткиирин чагаан.

Улусчу фронтунуң Тыва Республикада штавының даргазы Сергей Белоусовка, Бүгү-российжи улусчу фронтунуң Тывада күүсекчи комитединиң удуртукчузу Саима Далчинге, Тываның ойнаар-кыстар театрының директору Станислав Ирильге, «Буянныг чүректиглер» аныяктар шимчээшкининиң удуртукчузу Артыш Моңгушка, Тываның В.Ш. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының директору Саян Моңгушка, Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң Спорт школазының директору Михаил Оюнга, ТР-ниң алдарлыг артизи Галина Сюрюнга, «Олимп» олимпийжи курлавырлар школазының директору Владимир Тулушке, Кызылдың М.А. Бухтуев аттыг 1 дугаар школазының директору Татьяна Шарыпова оларга чонунуң амыдыралынга улуг үлүг-хуузун киириштирип, төрээн чуртунга бердинген чоруу дээш «Путинниң командазы» деп хүндүлел бижиктерни тывыскан.


Возврат к списку