Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилери болур шериг албанныгларның ажы-төлүнге деткимчени көргүзер

Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилери болур шериг албанныгларның ажы-төлүнге деткимчени көргүзер 08.12.2022

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелеринге элээн каш угланыышкыннарга дузаламчыны организастаан. Шериг албанныгларның ажы-төлүнге уруглар садтарынга олутту аңгылаарынче кичээнгейни салып, чаңгыс удаа бээр беш муң рубльди төлеп, школалар болгаш техникумнарга изиг чем-биле хандырып турар. Чаа чылдың бүдүүзүнде, Республиканың каттышкан штавы Ада-чурт камгалалында адаларның назы четпээн ажы-төлүнге чаа чыл белектерин белеткеп эгелээн.
Каттышкан штаб кежигүннериниң сөөлгү хуралында, ажы-төлдүг шериг албынныгларның өг-бүлелерин деткээн ажылдарның түңнелдерин үндүрген.
Октябрь эгезинде республикадан мобилизацияже кыйгырткан кижиниң назы четпээн ажы-төлүнге-ле 5000 рубльди төлээр дугайында шиитпирни Тываның Баштыңы үндүргенин сагындыраал. Төлевир төлевилелиниң чуруму езугаар, билдириишкинни киирип тура, паспортун, уругнуң төрүттүнгениниң дугайында херечилелиниң бодун база хоолгазын, бадылашканының дугайында херечилелин, ада болганын тургускан херечилелди, ада-иениң болгаш уруг-дарыгның СНИЛС-терин, төлевир шилчидер банк агар саннарын бээр.
Мобилизастаттынган хамаатыларның ажы-төлүнге чаңгыс удаа бээр төлевир акша-хөреңгизин Тыва Республиканың Чазааның курлавыр фондузундан үндүрер.
61 уругну уруглар садында олут-биле ээлчег чокка хандырган. Каа-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Чаа-Хөл база Эрзин кожууннарда чурттап турар сес уругну назы четпээн өөредилге албан черлеринче тургузар ужурлуг. Айыттынган муниципалдыг тургузугларның чагырга черлеринге олуттар тускайлаар шиитпирни дүрген хүлээп алырын айыткан.
Амгы үеде регионнуң каттышкан штавы Тываның Баштыңының Чаа чыл Шивизинче, ол ышкаш муниципалдыг тургузуглар даргаларының чаа чыл утренниктеринче чалаар уругларның тодаргай даңзызын тургузуп турар. Каттышкан штаб ол уругларны чаа чыл белектери-биле хандырар даалганы салган.
Каттышкан штабтың офизинде күзелдиг кижилерден ачы-буян дузазын чыып турар. Чаа чылга четтигер дээш, декабрь 18-ке чедир, Тывадан дайынчыларга чаа чылдың белектерин, ол ышкаш херек чүүлдерни, техниктиг эт-херекселдерни, аъш-чем аймаан чорудар.
Тускай шериг операциязының киржикчилерин деткиир айтырыглар талазы-биле дараазында «изиг шугум» телефонунче долгаарын сагындырдывыс: 8 (39422) 2-17-44. “Изиг шугум” диспетчерлери сентябрьның 30-ден декабрь 5-ке чедир 654 дыңнадыг-биле ажылдаан.Возврат к списку