Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның радиотелевидение төвү 60 харлаан

Тываның радиотелевидение төвү 60 харлаан 27.12.2022

Тыва АССР-ниң чурттакчы чонун радио дамчыдылгазы база радио харылзаазы-биле хандырар сорулгалыг Тываның радио төвү 1962 чылдың декабрь 27-те тургустунган. 1964 чылда, хоорайның эң бедик черинге, областың телетөвүн тудуп эгелээн. 60 чылдар дургузунда Тыва Республиканың радиотелевидение дамчыдар төвү радиотөптен телевидение база радио дамчыдылгазының улуг бүдүрүлгезинге, чаңгыс каналдан “чурагайлыг” дамчыдылгага чедир улуг орукту эрткен.
1966 чылда Кызылга өң чок теледамчылганы доктаамал көргүзүп эгелээн. 70 чылдарда республиканың кожууннар төптеринге теледамчылга четкизин ажылдаткан. 1986 чылда «Москва» системаның космостан хүлээп алыышкын станциязын ажыглалче киирген соонда, Кызылга база республиканың кожуун төптеринге теледамчыдылга четкизи калбарып, чон ийиги телепрограмманы көөр аргалыг апарган.
Телетөп чурагайлыг дамчыдылга кирерге чедир Кызылга сес, а республиканың кожууннарынга ийиден көвүдевес теледамчыдылганы көргүзүп турган.
«2009-2018 чылдарда Россия Федерациязынга телерадиодамчыдылга хөгжүлдези» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле республикага телечеткиниң 65 дамчыдылга станциязын туткан, республика чурттакчыларының 98,9 хуузу эфирге 20 телеканалдар база 3 радиоканалды абонент төлевири чокка көөр, дыңнаар аргалыг апарган. Тус черниң регион программалары база ында кирген.
Тыва Республиканың радиотелевидение дамчыдар төвүнүң коллективи база хоочуннары тыва телевидениеге хамаарылгалыг шупту кижилерни база телекөрүкчүлерни юбилейи-биле байыр чедирип тур.
РТРС филиал бүдүрүлгези 60 чылдааны-биле Тываның найысылалында телебашняга байырлал чырыын кыпсыр.


Возврат к списку