Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чөөн-Хемчик кожуунда үш чаа эмнелге пунктулары ажылдап эгелээн

Чөөн-Хемчик кожуунда үш чаа эмнелге пунктулары ажылдап эгелээн 08.06.2022 ”Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры” программа күүселдези-биле Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыргакы, Чыраа-Бажы база Хөндергей суурларда сөөлгү санитарлыг негелделер езугаар дериттинген фельдшер-акушер пунктулары база эмчи амбулаториязы ажыттынган. Ол суурларның үш муң хире чурттакчылары таарымчалыг байдалда бирги эмчи дузазын алыр апарган.

Кадык камгалалының чаа объектилерин ыяштан чаңгыс хевирлиг кылган. Тываның Кадык камгалал яамызы чыпшыр хырбалаан дөрт-кырлыг ыяш анаа ыяштан быжыг боорга, тудугга шилип алганын тайылбырлаан. Чаа оран-савада амгы шагның одалга системазын тургускан, изиг база соок суг бар, чогуур эмчи дериг-херекселдерни, эт-септи салган, оргтехниканы дүрген дамчыыр интернетте кошкан.

Чыраа-Бажы суурда эмнелге амбулаториязының эрги оран-савазы 1961 чылда-ла туттунган. Амбулаторияның 38 чыл ажыл стажтыг акушерказы Салбакай Сат эрги бажың соок, эмчи дузазын чедирериниң амгы негелделеринге дүүшпес турганын чугаалаан.
Ам чаа амбулаторияны Алтайның күрүне университединиң доозукчузу, эмчи Аяна Монгуш удуртуп турар. Эмнелге пунктузунда акушерка, фельдшер, санитарка база одакчы ажылдап турар. Суурнуң 1253 чурттакчызы, ооң санында 413 чаштар коллективтиң хайгааралында.

Чыргакы суурда эмнелге пунктузунуң бирги бажыңын 1975 чылда туткан. Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр программа-биле чүгле эрткен чылын чаа фельдшер-акушер пунктузун тудуп эгелээр аргалыг болган. 2020 чылдан бээр ФАП-ты Назаровонуң эмчи училищезиниң доозукчузу Саида Монгуш эргелекчилээн. Эмчилерниң хайгааралында суурнуң 858 чурттакчызы, ооң иштинде 256 чаштар бар.

 Хөндергей суурнуң бирги эмнелге албан чери 1958 чылда ажылдап эгелээн, ону Колхозтуң божудулга бажыңы дээр турган. 1970 чылда божудулга бажыңын фельдшер-акушер пунктузу деп эде адаан, а үш чыл эрткенде ФАП Бурзекей кудумчузунда оран-саваже көшкен. Эмчи ажылдакчылары 44 дөрбелчин метр шөлдүг бажыңга аарыг кижилерни хүлээп турган. Ам чаа туттунган оран-сава үениң негелдезинге дүүшкен: сыкыртыр база тарылга кылыр, аарыг кижилер шинчиир, эмнер, дезинфекция чүүлдери шыгжаар өрээлдерлиг, шинчилел кылыр дериг-херекселдерлиг, оргтехника-биле четчелеттинген.
Суурнуң ФАП-ын 1991 чылдан бээр Салбак Оолаковна Монгуш удуртуп турар, а акушерка Айрана Куулар 2019 чылда ажылдап келген. 926 кижи пунктуда быжыглаттынган - 379 уруглар база 547 улуг кижилер. Бо хүннерде чаа фельдшер-акушер пунктузу аарыг кижилерни хүлээп эгелээн.
Регионнуң Кадык камгалал яамызы кожуунга ам-даа элээн каш эмнелге пунктуларны 2025 чылга чедир тударын планнаан.

#модернизацияпервичногозвеназдравоохранения #МинздравТувы #новыеФАПы

Возврат к списку