Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу-биле ужурашкан 30.12.2015
 Херээжен чаа консул дээрги Баасанжав Ганцэцэг Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Россияның Даштыкы херектер яамызының ону хүлээп көргениниң бижиин дамчыткан. 
 Бо талазы-биле байырлыг езулал Тыва Республиканың Чазааның оран-савазынга болган. РФ-тиң ДХЯ-зының тургускан документизинде дээрги Баасанжав Ганцэцэг 2015 чылдың октябрь 10-да киирген консул патентизин езугаар Моолдуң Кызыл хоорайда чиңгине консулу кылдыр хүлээп көрдүнген дээрзин айыткан. Ооң хүлээлге күүседир округунда Тыва, Алтай Республикалар, Хакасия, Алтай край кирип турар. Чиңгине консулга даштыкы күрүнелерниң консул албан-дужаалдыг кижилеринге көрдүнген эргелерни оларга хамаарыштыр хүлээп алдынган болгаш Россия Федерациязының делегей керээлеринде чардынган хоойлужудулгага дүүштүр тывыскан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чиңгине консулду хүлээп ап тура, Моолдуң Хамаарышпас чорук хүнү-биле Гэнцэцегке байыр чедирген. Кожа чурттуң хамаатылары октябрь 29-та Манчы-кыдат дарлалдан адырылгаш, Моол күрүнениң хамаарышпас чорукту тургусканының 104 чыл оюн демдеглээннер. 
 — Бисти акы-дуңма найырал кезээде холбаштырып келген, акы-дуңма Моолдуң чиңгине консул чериниң бисте барынга өөрүп тур мен. Ону чугула ужур-дузалыг деп санавас аргажок. Дээди деңнелге болган ужуражылгаларга, ооң иштинде Россияның Президентизи Моолдуң Президентизи-биле чугаалажыышкыннар кылып турда, киржип турган мен. Бир талада, ол хүндүлүг албан-хүлээлге, а өскезинде — боттарывыстың чедиишкиннеривистиң дугайында силерниң-биле чугаалажырарга тургус-тунган — деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Чиңгине консул үнүп орар Чаа чыл-биле Шолбан Кара-оолга болгаш республиканың чурттакчыларынга байыр чедирген болгаш 2016 чыл Тыва биле Моолдуң аразында харылзааларга онзагай чыл болур дээрзин демдеглээн. Тываның болгаш Моолдуң аразынга дипломаттыг харылзаалар дугайында дугуржулгага ат салганындан бээр келир чылын 90 чыл болур. Ол ышкаш Кызылга Чиңгине консул черин ажытканындан бээр 15 чыл болур дээрзин аалчы демдеглээн. 
  Тайылбыр: Моолдуң консул чери Тывага 1944 чылга чедир турган. Россияның Чазааның шиитпирин езугаар Моолдуң Иркутск хоорайда Чиңгине консул чериниң салбырын Кызыл хоорайга 1994 чылда тургускан. РФ-тиң Чазааның айтыышкыны-биле 2001 чылда Тыва Республика, Алтай Республика, Хакас Республика биле Алтай край кирген консул округтуг Моолдуң Чиңгине консул черин Тыва Республиканың төвү Кызыл хоорайга ажыткан. 
 Тывада чиңгине консул чериниң 15 чыл ажылдаан үезинде дээрги Баасанжав Ганцэцэг бирги херээжен чиңгине консул болган. Моол интеллигенцияның дыка хөй төлээлери дег, Совет Эвилелинге эртемни чедип алган. Ленинградтың саң-хөө-экономика институдун саң-хөө-чээли экономизи мергежилдиг 1985 чылда дооскан. Москвада Россияның Каайлы академиязын 2005 чылда доозуп, ийиги дээди эртемни алган. Моолдуң экономиктиг эртемнер магистри чадалыг. Аңгы-аңгы чылдарда каайлы системазынга, социал камгалал эргелелинге, Күш-ажыл яамызынга ажылдаан. 2015 чылдың июль айда чиңгине консул Кызылда чедип келген.

Возврат к списку